چهارشنبه 06 مهر 1401

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

معرفی کتاب

اگرهای تاریخ ایران -مقدمه(قسمت دوم)

چاپ
( 84 رای )

بازنگری و بازنویسی مستمر تاریخ

بازنگری و بازنویسی مستمر تاریخ

 

 

اگرهای تاریخ ایران-مقدمه (قسمت اول)

چاپ
( 113 رای )


(اگرهای تاریخ ایران-مقدمه (قسمت اول

 

 اگرهای تاریخ ایران


The If's of Iran's History

 

"هر کس که می خواهد حال و روز خویش را دریابد، خویشتن را بشناسد و از جهان و زندگی تفسیری ارائه کند، باید تاریخ بداند."                   یاسپرس

 

 


صفحه 17 از 17