چهارشنبه 06 مهر 1401

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

معرفی کتاب

اگرهای تاریخ ایران- اگر 69

چاپ
( 102 رای )

 حاجی علی رزم‌آرا و محمدرضا شاه پهلوی

 حاجی علی رزم‌آرا  و محمدرضا شاه پهلوی

 

69. اگر رزم آرا زنده مي ماند و طوفان نفت را از سر مي گذارند

 

اگرهای تاریخ ایران- اگر 68

چاپ
( 96 رای )

 محمدرضا شاه پهلوی پس از ترور نافرجام  حزب توده

محمدرضا شاه پهلوی پس از ترور نافرجام  حزب توده در سال 1327 خورشیدی

 

68. اگر شوروي بخواهد از حزب توده براي ايجاد قيام مسلحانه استفاده كند

 

اگرهای تاریخ ایران- اگر 67

چاپ
( 128 رای )

 خانه قوام السلطنه

تصویری از خانه قوام که اکنون موزه آبگینه و سفالینه در تهران است. این مجموعه تا سال 1330، خانه و محل کار قوام‌ بود و پس از آن مدتی در اختیار سفارت مصر و  سفارت افغانستان قرار گرفت.

 

67. اگر قوام تدبير و سياست به خرج نمي داد

 

اگرهای تاریخ ایران- اگر 66

چاپ
( 95 رای )

     روسیه تلفیقی از پرچم روسیه و اتحاد جماهیر شوروی اتحاد جماهیر شوروی

همسایۀ شمالی، به اَشکال مختلف خود (روسیه تزاری، اتحاد جماهیر شوروی و  جمهوری روسیه) بیشترین لطمات و خسارات جبران ناپذیر  را به ایران وارد آورده است. 

 

66. اگر مستقيماً با همسايۀ شمالي صحبت نكنيم و اگر كميسيون سه جانبه تشكيل شود

 

اگرهای تاریخ ایران- اگر65

چاپ
( 105 رای )

 محمدعلی فروغی دردشتی

 محمدعلی فروغی دردشتی (۱۳۲۱-۱۲۵۴) نخستین و آخرین نخست‌وزیر پهلوی (پدر) و نخستین نخست وزیر پهلوی (پسر)

 

65. اگر فروغي و حاميانش ملت را در انتخاب راه خود آزاد مي گذاشتند

 


صفحه 2 از 17