چهارشنبه 06 مهر 1401

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

معرفی کتاب

اگرهای تاریخ ایران- اگر 29

چاپ
( 127 رای )

 بنای توریستی کوه چنگیز خان در مغولستان

 بنای توریستی کوه چنگیزخان در مغولستان

 

29. اگر طرح جنگي خيوقي به جاي طرح جنگي خوارزمشاه اجرا مي شد

 

اگرهای تاریخ ایران- اگر 28

چاپ
( 122 رای )

تندیس چنگیزخان در حال ساخت  تندیس جدید چنگیزخان بیرون از شهر اولان باتور

تندیس جدید و غول پیکر چنگیزخان به وزن 250 تُن با فلز ضدزنگ بیرون از شهر اولان باتور ساخته شده است.

 

28. اگر سلطان محمد نسبت به وضع داخلي امپراتوري خود بي تفاوت نبود

 

اگرهای تاریخ ایران- اگر 27

چاپ
( 108 رای )

 تندیس جدید چنگیزخان بیرون از شهر اولان باتور

نمایی از تندیس جدید چنگیزخان، خارج از شهر اولان باتور( پایتخت مغولستان) 

 

27. اگر سلطان محمد پس از فاجعۀ اترار از چنگيز دلجويي مي كرد

 

اگرهای تاریخ ایران- اگر 26

چاپ
( 107 رای )

 

مغولها

  لشگرهای چنگيزخان مشهور  به بی رحمی بودند و غالب اوقات حريف را با سرعت زياد حملات خود غافل گير می کردند.

 

26. اگر سلطان محمد خوارزمشاه از بروز فاجعه اترار جلوگيري مي كرد

 

اگرهای تاریخ ایران- اگر 25

چاپ
( 141 رای )

 سپاه مغول

 سپاه مغول تقريباً تمام آسيا و  اروپای شرقی را درنورديد.

 

25. اگر سلطان محمد خوارزمشاه با مشاهدۀ توان نظامي مغول ها سر عقل آمده بود

 


صفحه 10 از 17