چهارشنبه 06 مهر 1401

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

معرفی کتاب

اگرهای تاریخ ایران- اگر 34

چاپ
( 90 رای )

 محمود افغان

 محمود هوتکی(1725-1697م) پسر میرویس. رئیس طایفهٔ غلجائی

 

34. اگر افغان ها به جاي قتل و غارت سياست صحيحي در پيش مي گرفتند

 

اگرهای تاریخ ایران- اگر 33

چاپ
( 106 رای )

 پذیرایی شاه عباس کبیر از  ولی‌محمدخان (پادشاه ترکستان)، نگاره‌ای در چهل‌ستون اصفهان

پذیرایی شاه عباس کبیر از  ولی‌محمدخان (پادشاه ترکستان)، نگاره‌ای در چهل‌ستون اصفهان

 

33. اگر شاه عباس جانشين شايستۀ خود را اعدام نكرده بود

 

اگرهای تاریخ ایران- اگر32

چاپ
( 142 رای )

 علی دهکردی در نقش شاه عباس اول

 علی دهکردی در نقش شاه عباس کبیر در مجموعه تلویزیونی شیخ بهایی

 

32. اگر شاه عباس در دودمان صفوي نمي بود

 

اگرهای تاریخ ایران- اگر 31

چاپ
( 214 رای )
 سلطان سلیمان قانونی
هالیت ارگنچ در نقش سلطان سلیمان قانونی در سریال«قرن باشکوه» که در ایران به نام «حریم سلطان» معروف است.
 
 
31. اگر ايران و عثماني با يكديگر جدال نمي كردند
 
 

اگرهای تاریخ ایران- اگر 30

چاپ
( 114 رای )

 شاه اسماعیل صفوی

تصویری از شاه اسماعیل صفوی که در موزه فلورانس نگهداری می‌شود.

 

30. اگر شاه اسماعيل صفوي تشيع را مذهب رسمي ايران اعلام نمي كرد

 


صفحه 9 از 17