چهارشنبه 06 مهر 1401

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

معرفی کتاب

اگرهای تاریخ ایران- اگر 39

چاپ
( 75 رای )

آقامحمدخان قاجار

تصویری از آقامحمدخان(1798-1742) بنیان‌گذار دودمان قاجاریه در ایران

 

39. اگر تلاش پيگير آقامحمدخان قاجار نبود

 

اگرهای تاریخ ایران- اگر 38

چاپ
( 78 رای )

ارگ کریمخان - موزه داخل ارگ 

 ارگ کریمخان - موزه داخل ارگ (عکس از پرهام میرمصطفی)

 

38. اگر آقامحمدخان نقص عضو نشده بود

 

اگرهای تاریخ ایران- اگر 37

چاپ
( 73 رای )

 نگاره نادرشاه و محمد شاه گورکانی

 نگاره نادرشاه (فرد نشسته سمت راست) و محمد شاه گورکانی (موزه Guimet, پاریس1740)

 

37. اگر نادرشاه دست از جنگ هاي بي حاصل مي كشيد

 

اگرهای تاریخ ایران- اگر 36

چاپ
( 82 رای )

 نادر شاه افشار و دو فرزندش

 نادر شاه افشار و دو فرزندش (احتمالاً رضاقلی و نصر‌اللّه) و پیرمردی که شاید میرزامهدی خان استرآبادی باشد.

 

36. اگر نادرشاه فرزند ارشد خود را نابينا نكرده بود

 

اگرهای تاریخ ایران- اگر 35

چاپ
( 89 رای )

 نادر شاه افشار

تصویری از نادر شاه افشار. این نقاشی در موزه بریتانیا نگهداری می‌شود.

 

35. اگر نادرشاه از ترور جان سالم به در نمي برد

 


صفحه 8 از 17