چهارشنبه 06 مهر 1401

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

معرفی کتاب

اگرهای تاریخ ایران- اگر 59

چاپ
( 68 رای )

حسن مدرس 

سید حسن مدرس

 

59. اگر فردي آزاديخواه و ملي نامزد رياست جمهوري بود

 

اگرهای تاریخ ایران- اگر 58

چاپ
( 75 رای )

 رضاشاه پهلوی

رضاشاه پهلوی

 

58. اگر حكومت رضاشاه استوار و قانوني باقي مي ماند

 

اگرهای تاریخ ایران- اگر 57

چاپ
( 69 رای )

 رضاخان پهلوي سردار سپه و  وزير جنگ

 رضاخان پهلوی، وزیر جنگ (سردار سپه)

 

57. اگر رضاخان صميمانه در راه خدمت به ملت كار كند

 

اگرهای تاریخ ایران- اگر 56

چاپ
( 133 رای )

 رضاخان پهلوي در دورۀ افسری پشتِ تیربار

 رضاخان (پشتِ مسلسل) فرمانده يگان مسلسل قزاقخانه در كرمانشاه، سال 1915.

 

56. اگر ارتش متكي به مجلس آرامش را به كشور باز مي گرداند

 

اگرهای تاریخ ایران- اگر 55

چاپ
( 108 رای )

 احمدشاه قاجار

احمدشاه قاجار (1930-1898) هفتمین و آخرین پادشاه قاجار در ایران

 

55. اگر احمدشاه فرار مي كرد و حكومت مركزي ساقط مي شد

 


صفحه 4 از 17