شنبه 29 شهریور 1399

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

اگرهای تاریخ ایران- اگر 35

چاپ
( 89 رای )

 نادر شاه افشار

تصویری از نادر شاه افشار. این نقاشی در موزه بریتانیا نگهداری می‌شود.

 

35. اگر نادرشاه از ترور جان سالم به در نمي برد

در 14 مارس 1741 نادرشاه به اتفاق «رضاقلي ميرزا» فرزند ارشد خود، مشهد را ترك گفت. رضاقلي ميرزا به تازگي به فرمان نادرشاه از مقام ولايتعهدي كنار گذاشته شده بود.

در آن تاريخ، نادرشاه به منظور انتقام گرفتن از قاتلين برادرش «ابراهيم خان ظهيرالدوله» با ارتشي مجهز از جادۀ كنارۀ درياي خزر به طرف قفقاز در حركت بود. در 15 مه 1741 از طريق جاده اي باريك به اتفاق حرم و قرقچي هاي خود از مناطق جنگلي به سوي سوادكوه رهسپار شد. مثل هميشه، قواي او از فاصله اي تقريباً دور، در پي او روان بودند.

ناگهان تيراندازي كه خود را پشت درختي پنهان كرده بود، تيري به طرف نادرشاه شليك كرد. پس از آنكه دست نادر را خراش داد و شست دست او را زخمي كرد به گردن اسبش اصابت كرد. اسب، نقش بر زمين شد و نادر هم در غلتيد، اما بي آنكه خونسردي و آرامش خود را از دست بدهد، خويشتن را به مردن زد.

تيرانداز با اين تصور كه كار شاه را ساخته، از شليك گلولۀ دوم خودداري كرده و گريخت. چند لحظه آشوب و هرج و مرج عجيبي در ميان قواي ايران و نگهبانان نادر حكمفرما شد، اما معلوم شد كه گزندي به پادشاه ايران نرسيده است. به محض وقوع اين پيشامد، سربازان به فرماندهي رضاقلي ميرزا كه خود را با شتاب به پدر رسانده بود، تا مسافت زيادي در همان نواحي به دنبال تيرانداز ناشناس گشتند، ولي اثري از او نيافتند.

بسياري بر اين عقيده اند كه نفع ايران و خود نادر در آن بود كه گلوله به هدف اصابت كرده و او را در اوج قدرت و عظمت، از اين جهان برهاند. * چرا كه در آن زمان، نادرشاه به منتهاي درجۀ محبوبيت و معروفيت خود رسيده بود.

نادرشاه گذشته از اينكه عثمانيان را به زانو درآورده، روس ها را وادار به استرداد تمامي اراضي ايران كرده بود. همچنين بختياري ها، ابدالي ها و غلجائيان را مجبور به تسليم كرده و هندوستان و تركستان را فتح كرده بود. حتي قسمتي از عربستان را نيز به تصرف خود درآورده و ناوگانش بر خليج فارس به طور كامل مسلط شده بود.

با اين همه، حرص و شهوت كشورگشايي وي اندازه نداشت و هر پيروزي جديد، آتش اشتهاي او را تيزتر مي كرد. همين ولع زياد، موجب شد كه نجات دهندۀ ايران، در باقي مدت سلطنت خود براي ملت ايران مصائب زيادي به وجود آورد و خويشتن را نيز از اوج افتخار به حضيض ادبار افكند.

اگر نادرشاه پس از فتوحات عظيم خود جان سالم از اين ترور به در نمي برد تا ابد قهرمان ملي ايران به شمار مي رفت و آنگاه شايد در همين كتاب چنين ذكر مي شد كه اگر نادرشاه از اين ترور جان سالم به در مي برد، روسيه و حتي اروپا را هم درمي نورديد، ... ، اما ترور نادرشاه ناموفق ماند تا تاريخ نشان دهد كه سرنوشت نادر به چه نحوي رقم خواهد خورد.

--

مطالب مرتبط:

 35. اگر نادرشاه از ترور جان سالم به در نمي برد

36. اگر نادرشاه فرزند ارشد خود را نابينا نكرده بود

37. اگر نادرشاه دست از جنگ هاي بي حاصل مي كشيد

 اگرهای تاریخ ایران - فهرست مطالب

 جام فردوسی در پایتخت افشاریان

--

پي نوشت:

* فتوحات نادر تاثير غريبي بر اروپا گذاشت، تا جايي كه بعضي از اروپاييان خودپسند به اين نتيجه رسيده بودند كه مردي چنين بزرگ نمي تواند از مشرق زمين برخاسته باشد و حتماً تباري اروپايي داشته! لذا جمعي شايعه كرده بودند كه نادر اهل برابانت (Brabant) بوده و در كودكي به ايران رفته است.

از آنجا كه نادر مدتي به «طهماسبقلي خان» شهرت يافته بود، بازرگانان اروپايي نام او را به «تماس اكلي» تحريف كرده و حتي مي گفتند كه وي ايرلندي و نامش «تماس اكلي» است. در آغاز كتاب «تاريخ طهماسبقلي خان پادشاه ايران» كه در 1743م در پاريس به چاپ رسيد، نويسندة اين كتاب «آندره دوكلوستر» مي نويسد:

«از روزي كه نام طهماسبقلي خان- نادر- در جهان بر زبان خاص و عام جاري شد، عقايد گوناگون و افسانه هاي ملي زيادي دربارۀ اصل و تبار وي پديد آمد. عده اي وي را سوئيسي، برخي هلندي، بعضي انگليسي و فرانسوي و حتي برخي او را كشيشي از دين برگشته دانسته اند. روايتي هم وجود دارد كه به موجب آن موطن قطعي وي در تيرلمن (Tirlemont) واقع در هرابان است و يكي از خواهران وي با دو بچه اش در آنجا به سر مي بردند!!» به نقل از «ايران و جهان»(از مغول تا قاجاريه). نوايي، عبدالحسين. مؤسسه نشر هما. چاپ دوم1366. ص589.

 

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 2218 بار  

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید