شنبه 19 آذر 1401

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

کتاب ایرانی از نگاه انیرانی

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- دوبُد

چاپ
( 116 رای )

 انعكاس روحيات ايرانيان در نقش‌هاي تخت جمشيد

انعكاس روحيۀ ايرانيان در نقش‌هاي تخت جمشيد 

دوبُد:

ايرانيان مهربان اند

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- لايارد

چاپ
( 36 رای )

 اوستن هنری لایارد

اوستن هنری لایارد

لايارد:

ايرانيان سياحت را دليل كافي اي براي سفر نمي دانند

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- فلاندن3

چاپ
( 35 رای )

  سنگ نگاره فتحعلی شاه و درباریان در  چشمه علی شهر ری

سنگ نگاره فتحعلی شاه و درباریان در چشمه علی شهر ری ، نقاشی از اوژن فلاندن

فلاندن:

ايرانيان علاقۀ شخصي را براي تحصيل علم و قبول مخاطرات كافي نمي دانند

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- فلاندن2

چاپ
( 48 رای )

 کاخ آیینه خانه اصفهان اثر اوژن فلاندن

عمارت معروف به آینه خانه، کنار زاینده رود اصفهان، از بناهایی که به دست ظل‌السلطان نابود شد، نقاشی اثر اوژن فلاندن

فلاندن:

ايرانيان «آري» مي گويند، ولي چون «نه» عمل مي كنند

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- فلاندن1

چاپ
( 28 رای )

 خیمه سلطنتی ایران مربوط به دورۀ محمدشاه قاجار، موزه کلیولند

خیمه سلطنتی ایران مربوط به دورۀ محمدشاه قاجار، موزه کلیولند آمریکا

فلاندن:

در ايران ارتقاء طبقاتي امر ممكني است

 


صفحه 11 از 27