پنجشنبه 30 آبان 1398

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

کتاب ایرانی از نگاه انیرانی

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک3

چاپ
( 26 رای )

سنگ‌نبشته پی‌بنای دیوار جنوبی تخت جمشید  

دعای داریوش کبیر بر روی سنگ نبشته ای در تخت‌جمشید: «اهورامزدا این کشور را بپاید از سپاه دشمن، از خشکسالی و از دروغ.»

پولاك:

ايراني دروغگو است

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک2

چاپ
( 28 رای )

 بیتی از حافظ با خط نستعلیق

پولاك:

ايراني قول مي دهد ولي عمل نمي كند

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک1

چاپ
( 39 رای )

 کاخ ثابت پاسال در بلوار جردن تهران

 بزرگترین خانه تهران مشهور به کاخ ثابت پاسال در آستانۀ تخریب(عکس از memarinews.com)

پولاک:

ايرانيان به ويران كردن بيش از اصلاح علاقه منداند

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- شیل

چاپ
( 22 رای )

 تاجری از دورۀ قاجار، عکس از آنتوان سوروگین

تاجری از دورۀ قاجار، عکس از آنتوان سوروگین

شيل:

ايرانيان به فقر و نداري تظاهر مي كنند

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- دوبُد

چاپ
( 116 رای )

 انعكاس روحيات ايرانيان در نقش‌هاي تخت جمشيد

انعكاس روحيۀ ايرانيان در نقش‌هاي تخت جمشيد 

دوبُد:

ايرانيان مهربان اند

 


صفحه 9 از 25