يكشنبه 09 بهمن 1401

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

کتاب ایرانی از نگاه انیرانی

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک14

چاپ
( 46 رای )

 خانواده نى داوود در اواخر دوره قاجار

خانواده نى داوود در اواخر دوره قاجار (ايستاده در بالا از سمت راست نفر اول مرتضى خان نى داوود)

پولاك:

ايراني به خانواده پايبند است

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک13

چاپ
( 36 رای )

خواب نیمروزی در ماه رمضان زیر پل خواجو

خواب نیمروزی در ماه رمضان زیر پل خواجو، عکس از خبرگزاری مهر

پولاك:

خواب و خوراك ايراني الگوي ثابت و يكنواختي ندارد

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک12

چاپ
( 13 رای )

 آسايش و آرامش - ایرانی از نگاه انیرانی

پولاك:

ايراني ترجيح مي دهد كه در شرايط عادي بياسايد

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک11

چاپ
( 18 رای )

 نمایی از خانه طباطبایی‌ها در کاشان

نمایی از خانه طباطبایی‌ها در کاشان. این خانه در دورۀ قاجاریه به‌وسیله بازرگانی به نام حاج سید جعفر طباطبایی احداث شده‌است.(عکس از Matthias Blume)

پولاك:

بازرگانان ايراني ساده زندگي مي كنند

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک10

چاپ
( 54 رای )

 موزۀ مقدم

موزۀ مقدم در تهران، خانۀ یکی از صاحب منصبان دربار قاجار (محمدتقی‌خان احتساب‌الملک) 

پولاك:

ثروتمندان ايراني براي تشخص و تجمل خدمۀ زيادي نگاه مي دارند

 


صفحه 8 از 27