يكشنبه 09 بهمن 1401

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- كنت دو گوبينو8

چاپ
( 20 رای )

  ايرانيان از ديرباز مجامع صنفي داشته اند

 نماد اتاق اصناف ایران

 كنت دو گوبينو:

ايرانيان از ديرباز مجامع صنفي داشته اند

كسبۀ ايراني به اصناف مختلف تقسيم مي شوند و هر صنف داراي مجمع و رئيسي است و در مواقع معين مجمع اصناف تشكيل مي گردد و در خصوص مسائل مربوط به كسب خود تبادل نظر مي نمايند.
فرانسوي ها تشكيل اصناف را از رومي هاي قديم آموخته بودند و رومي هاي قديم نيز به نوبۀ خود آن را از ايرانيان فراگرفته بودند. *

 

 

--

مطالب مرتبط:

ايراني از نگاه انيراني - فهرست مطالب


--
پي نوشت:
* گوبينو. سه سال در ايران – هوشنگ مهدوي، عبدالرضا. انتشارات كتابسرا. چاپ اول 1367. ص34.

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 2761 بار  

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید