يكشنبه 09 بهمن 1401

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- كنت دو گوبينو7

چاپ
( 24 رای )

  كنت دو گوبينو: كسبه و تجار ايراني ميانه رو، محافظه كار و مورد اعتماد اند

سیمای یک تاجر دورۀ قاجار 

كنت دو گوبينو:

كسبه و تجار ايراني ميانه رو، محافظه كار و مورد اعتماد اند

بازگانان و كسبۀ ايراني مردماني درستكار و امين اند. در طول اقامتم در ايران از هيچ يك از آنها تقلب نديدم.
يكي از علل درستكاري بازرگانان و كسبة ايراني اين است برخلاف ميرزاها، سرنوشت شان وابسته به تصادف نيست، بلكه زندگي ثابت و معيني دارند.
غالباً پسر بعد از پدر، شغل آبا و اجدادي را در دست مي گيرد. كم اتفاق مي افتد كه فرزند كاسب، ثروت موروثي را بر باد بدهد، بلكه او هم چيزي بر آن افزوده، براي پسر خود باقي مي گذارد. زندگي اين طبقه آرام و بي سر و صدا است. آنها افرادي ميانه رو و بدون هوي و هوس و قانع اند و چون مي دانند اساس زندگي آنها بسته به اعتمادي است كه مردم به امانت داري آنان دارند، مي كوشند كه هرگز لطمه اي به حُسن شهرت آنها نخورد. *

 


--
پي نوشت:
* گوبينو. سه سال در ايران – هوشنگ مهدوي، عبدالرضا. انتشارات كتابسرا. چاپ اول 1367. ص30.

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 3266 بار  

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید