گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک32

چاپ
( 10 رای )

 

 

 

پولاك:

زنان ايراني در ظاهر بدون نقش و در خفا مؤثراند


زنان عليرغم جدا و مستور بودن، بر همۀ امور اعمال نفوذ مي كنند، حتي در امور سياسي. تا جايي كه سر نخ سقوط بعضي از حكام يا وزيران را بايد در اندرون جست. *

 

 

--

مطالب مرتبط:

ايراني از نگاه انيراني - فهرست مطالب


--
پي نوشت:
* پولاك، ياكوب. سفرنامۀ پولاك (ايران و ايرانيان) – جهانداري، كيكاوس. انتشارات خوارزمي. تهران. 1361. ص158.

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 2315 بار