شنبه 19 آذر 1401

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک31

چاپ
( 18 رای )

 

 

 

پولاك:

ايراني وقتي ثروتمند مي شود، خانه اش را بزرگتر مي كند


يكي از خصوصيات ايرانيان اين است كه به محض آنكه به مقام، قدرت و ثروت برسند، منزل جديدي ترتيب مي دهند و آن را بدون اندازة معقول، بي هيچ هدف و مقصودي توسعه مي بخشند.
ايراني از ساختن و وسعت بخشيدن لذت مي برد. دور تا دور خانۀ او را افراد قوم و قبيله و بستگان و اعضاي طايفه و از آنها فراتر، نوكران و مراجعان وي گرفته اند، به طوري كه پس از مدتي كوتاه، آن مجموعه به محله اي از شهر مبدل مي شود.
از طرفي در برابر نقصان خانواده هاي قديمي و اصيل، اشخاص منفرد به روي كار مي آيند و بعد ساقط مي شوند. اين امر باعث مي شود قسمتهاي مختلف شهر در مدت كوتاهي پر از سكنه و آباد شود و همه، اين قسمتها و نواحي را محله هاي مرغوب مي دانند و باز بار ديگر به سرعت كوچك مي شود و متروك، زيرا هر كس در تلاش است تا در جوار ستارة طالع مسكن گزيند و از ستاره اي كه در حال افول است دوري كند. حتي سعدي نيز گفته است:
هر كه آمد عمارتي نو ساخت رفت و منزل به ديگري پرداخت
و آن دگر پخت همچنان هوسي وين عمارت به سر نبرد كسي
بديهي است كه مي توان گفت مراد سعدي از اين ابيات، اشاره به ناپايداري و بي وفايي دنياست، اما به هر حال آنچه وي گفته با آداب و خلقيات ايرانيان نيز كاملاً هماهنگي دارد. *

 

 

--

مطالب مرتبط:

ايراني از نگاه انيراني - فهرست مطالب


--
پي نوشت:
* پولاك، ياكوب. سفرنامۀ پولاك (ايران و ايرانيان) – جهانداري، كيكاوس. انتشارات خوارزمي. تهران. 1361. ص159.

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 2219 بار  

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید