گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک30

چاپ
( 8 رای )

 

 

 

پولاك:

صاحب منصبان ايراني بر اساس

اعمال نفوذ، رشوه و روابط تعيين مي شوند


سرباز ايراني نيرومند، خوش اندام و قانع است. سختي هاي بسيار را از قبيل تشنگي، گرسنگي و سرما و بي خوابي و پياده رويِ ممتد تحمل مي كند.
از آن گذشته فطرتاً جسور است. مختصر بگويم در اين مملكت مصالح خوب براي تشكيل يك سپاه عالي وجود دارد.
اما صاحب منصبان از هيچ يك از فنون نظامي مطلع نيستند. يك پسربچۀ شانزده ساله از مدرسه بيرون مي آيد و بر اثر اِعمال نفوذ، رشوه دادن، خريدن و يا ملاحظات خانوادگي به منصب سرتيپي مي رسد!
كار مهم اين صاحب منصبان اين است كه مزد سربازان را به جيب بزنند و وجوهي را كه بايد صرف خوراك و پوشاك سربازان شود بالا بكشند. *

 

 

--

مطالب مرتبط:

ايراني از نگاه انيراني - فهرست مطالب


--
پي نوشت:
* پولاك، ياكوب. سفرنامۀ پولاك (ايران و ايرانيان) – جهانداري، كيكاوس. انتشارات خوارزمي. تهران. 1361. ص46.

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 2158 بار