گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک4

چاپ
( 24 رای )

بابک مرتضی زنجانی 

بابک مرتضی زنجانی یکی از متهمان به رانت خواری در حال بریدن کیک تولد هواپیمایی قشم (عکس از otaghnews.com)

پولاك:

ايراني طماع و پول دوست است

ايراني در مجموع طماع است. دلش مي خواهد پول فراوان به چنگ آورد، بدون آنكه پرواي آن داشته باشد كه اين پول از چه محلي به دست آمده است.
او به همان آساني كه پول را به دست آورده است، آن را به باد مي دهد تا دستگاه پر تجملي به راه اندازد. *

 

--

مطالب مرتبط:

ايراني از نگاه انيراني - فهرست مطالب

پولاک1: ايرانيان به ويران كردن بيش از اصلاح علاقه منداند

پولاك2: ايراني قول مي دهد ولي عمل نمي كند

پولاك3: ايراني دروغگو است

پولاك4: ايراني طماع و پول دوست است

پولاك5: ايراني ناسزاگو است


--
پي نوشت:
* پولاك، ياكوب. سفرنامۀ پولاك (ايران و ايرانيان) – جهانداري، كيكاوس. انتشارات خوارزمي. تهران. 1361. ص18.

 

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 3556 بار