گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک3

چاپ
( 26 رای )

سنگ‌نبشته پی‌بنای دیوار جنوبی تخت جمشید  

دعای داریوش کبیر بر روی سنگ نبشته ای در تخت‌جمشید: «اهورامزدا این کشور را بپاید از سپاه دشمن، از خشکسالی و از دروغ.»

پولاك:

ايراني دروغگو است

ايراني اگرچه هر جمله را به طور مؤكد ادا مي كند، به راستگويي چندان پاي بند نيست و از هنگامي كه سعدي گفت: «دروغ مصلحت آميز بِهْ ز راست فتنه انگيز» هر دروغ و دغلي را مصلحت آميز قلمداد مي كند.

از طرف ديگر اصراري ندارد كه مخاطب گفته هاي او را باور كند يا نكند و هرگاه مچش را بگيرند با لبخندي به دروغ بودن گفتۀ خود معترف مي شود. *

 

--

مطالب مرتبط:

ايراني از نگاه انيراني - فهرست مطالب

پولاک1: ايرانيان به ويران كردن بيش از اصلاح علاقه منداند

پولاك2: ايراني قول مي دهد ولي عمل نمي كند

پولاك3: ايراني دروغگو است

پولاك4: ايراني طماع و پول دوست است

پولاك5: ايراني ناسزاگو است

 

--
پي نوشت:
* پولاك، ياكوب. سفرنامۀ پولاك (ايران و ايرانيان) – جهانداري، كيكاوس. انتشارات خوارزمي. تهران. 1361. ص19.

 

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 3903 بار