دوشنبه 30 فروردين 1400

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

ايراني از نگاه انيراني - مقدمه (قسمت سوم)

چاپ
( 118 رای )

سفرنامه چونان یک تابلوی نقاشی

سفرنامه چونان يك تابلوي نقاشي

با توجه به تنوع و غناي سفرنامه ها و نوشته هاي مربوط به كشور ما، مطالعۀ آنها منافع سرشاري دارد كه براي اصلاح و پيشرفت يك جامعه  نمي توان از آن صرف نظر كرد، چرا كه هميشه آداب و رسوم و سنن ملي و عادات و رفتار و آنچه به يك اجتماع ارتباط پيدا مي كند در نظر همان جامعه، امري عادي و طبيعي و قابل قبول به نظر مي رسد، حال آنكه بسياري از همان امور عادي و طبيعي از ديدگاه يك بيگانه حيرت انگيز و غيرطبيعي جلوه مي كند.

سفرنامه ها در واقع پرده هايي از صحنه هاي مختلف زندگي اجتماعي كشورهاي مربوطه هستند و بالطبع خوبي ها، بدي ها، زيبايي ها و زشتي هاي آن جامعه را آشكار مي نمايند.

ممكن است ترسيم كنندۀ اين تابلو، چيره دست و پر حوصله باشد (پولاك) يا كم حوصله و پر توقع (سولتيكف).

ممكن است گرفتار دريافت هاي عيني و ذهني غلط خود باشد و در نتيجه، تصوير نادرستي از جامعه به دست دهد (ليدي شيل) و يا ذهن خويش را با ذهنيت فرهنگي كشورمان همراه كرده باشند (براون).

در سفرنامه ها، موضوعات به تصوير درآمده نيز اهميت بسزايي دارد. كانون توجه برخي، دربار و كاخها بوده است (كمپفر)، برخي به ميان عشاير رفته اند (لايارد) و پاره اي  كويرها را پيموده اند (هدين سون) يا گذشته ها را بيان كرده اند (جكسن) و برخي نيز هرزگي هاي خود را در ايران به تصوير كشيده اند (ماري پوتي).*

سبك بازنمايي و تصوير برداري هر يك به گونه اي است، پاره اي رمانتيسم را پيشه خود ساخته اند و با چشم دل به ايران نگريسته اند (لوتي)، برخي نيز پيرو سبك رئاليسم بوده اند (شاردن) و پاره اي نيز متأثر از سبك كلاسيسم ايران را ترسيم كرده اند (كرزن) و ... .

هر چند اين كتاب عمدتاً از سفرنامه ها و سياحتنامه ها برگرفته شده است ولي پس از مطالعه زندگينامۀ اين اشخاص مشخص مي شود كه تنها معدودي از آنان به قصد سياحت قدم به خاك ايران نهاده اند. سياح غالباً بنابر انگيزۀ شخصي و براي ارضاي حس كنجكاوي خود به سفر مي پردازد، اما چنان كه خواهيم ديد در ميان انبوه سفرنامه هاي يكي دو سدۀ اخير تا اندازۀ زيادي سفرها جنبۀ اكتشافي، جاسوسي، علمي، بازرگاني، سياسي، نظامي و طبي هم داشته است.

 

--

مطالب مرتبط:

ايراني از نگاه انيراني - فهرست مطالب

ايراني از نگاه انيراني، سرآغاز سخن

ايراني از نگاه انيراني، مقدمه (قسمت اول)  ....  حافظه تاريخي

ايراني از نگاه انيراني، مقدمه (قسمت دوم)  ...  هر ملتي به گونه اي خاص مي انديشد

ايراني از نگاه انيراني، مقدمه (قسمت سوم)  ...  سفرنامه چونان يك تابلوي نقاشي

ايراني از نگاه انيراني، مقدمه (قسمت چهارم)  ...  به ارمغان بردن گوهرهاي كشورهاي شرقي

 

--
پي نوشت:
* Marie Claud Petit . وي خود را در ايران به دروغ پرنسس قلمداد كرد و شاه سلطان حسين صفوي در همان سالي كه اين پرنسس دروغين را عاشقانه در آغوش كشيده بود با هجوم افغانها مواجه شد و از سلطنت خلع گرديد.
ماري پوتي با عرضۀ خود به شاه و درباريان ايران توانست قرارداد بازرگاني كاملاً يك جانبه اي را به نفع دولت خود (فرانسه) در ايران منعقد سازد. قراردادي كه مباني آن ساليان متمادي وحتي در سده هاي بعدي نيز معتبر شناخته شد.به موجب اين قرارداد بازگانان فرانسوي از تسهيلات لازم برخوردار و براي عبور از ايران از پرداخت ماليات و عوارض گمركي معاف شدند و حق محاكمۀ اتباع فرانسوي بر عهدۀ كنسولان محول شد. [گرس، ايون. سفير زيبا. سعيدي، علي اصغر. انتشارات تهران، چاپ اول 1370، ص 401 و 376 و 222]

 

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 3253 بار  

نظرات 

 
+13 #1 Maryam 29 ارديبهشت 1393 ساعت 05:45
هر چقدر که بگم عالی بازم کمه...مرسی از شما :-)
نقل قول
 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید