يكشنبه 09 بهمن 1401

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

کتاب ایرانی از نگاه انیرانی

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- كنت دو گوبينو9

چاپ
( 48 رای )

 برادران امیدوار

 عیسی و عبدالله امیدوار دو برادر جهانگرد با شعار «همه متفاوت، همه خویشاوند» در سال‌هایی که جهانگردی با دشواری‌های زیادی همراه بود، اقدام به سفر به دور دنیا کردند.

كنت دو گوبينو:

ايرانيان سفر كردن را دوست دارند

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- كنت دو گوبينو8

چاپ
( 20 رای )

  ايرانيان از ديرباز مجامع صنفي داشته اند

 نماد اتاق اصناف ایران

 كنت دو گوبينو:

ايرانيان از ديرباز مجامع صنفي داشته اند

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- كنت دو گوبينو7

چاپ
( 24 رای )

  كنت دو گوبينو: كسبه و تجار ايراني ميانه رو، محافظه كار و مورد اعتماد اند

سیمای یک تاجر دورۀ قاجار 

كنت دو گوبينو:

كسبه و تجار ايراني ميانه رو، محافظه كار و مورد اعتماد اند

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- كنت دو گوبينو6

چاپ
( 15 رای )

 سیمای صراف عصرقاجار 

 سیمای صراف عصرقاجار

كنت دو گوبينو:

ايرانيان آمادۀ قرض دادن و گرفتن اند

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- كنت دو گوبينو5

چاپ
( 15 رای )

   زنان و دختران در پشت یک دار قالی

 زنان و دختران در پشت یک دار قالی

كنت دو گوبينو:

ايرانيان فطرتاً دلال اند

 


صفحه 1 از 27