چهارشنبه 06 مهر 1401

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

دوستان ما

  

 

به ما بپیوندید

slider slider

پرسش اردیبهشت - می خوانم که ....

( 96 رای )

 مخاطب گرامی،

 هر کس برای خواندن خود (اعم از کتاب، مطالب اینترنتی و ...) تعریفی دارد؛ برای مثال، می خوانم که بیاموزم. شما این جمله را چگونه کامل می کنید:  می خوانم که ....

  می خوانم که

لطفاً نظر خود را تنها در چند کلمه و نهایتاً در یک سطر ارسال فرمایید. پاسخ های دریافتی را در بخش "ادامه مطلب" می توانید ملاحظه نمایید. این پاسخها بر اساس ترتیب زمانی دریافت شان آورده شده است:

 

تصنیف به اصفهان رو (3)

( 86 رای )

استاد تاج اصفهانی

استاد تاج اصفهانی معروف به هزار دستان آواز ایران (نفر وسط) به همراه شاگردانش آقایان علیرضا افتخاری (نفر سمت راست)و ایزد خواستی (نفر سمت چپ)

 

تصنیف به اصفهان رو (3)

 

به زودی «اگرهای تاریخ ایران»

( 126 رای )

سایت پدر و پسر  به زودی در 81 بخش تقدیم می کند:

 اگرهای تاریخ ایران

 

تصنیف به اصفهان رو (2)

( 95 رای )

تصویر کاست تصنیف  به اصفهان رو

تصنیف به اصفهان رو (2)

 

پرسش فروردین - «پدر و پسر» چه نکته ای را برای شما تداعی می کند؟

( 112 رای )

 مخاطب گرامی،

"پدر و پسر" در وهله نخست چه نکته یا موضوعی را برای شما تداعی می کند؟

پرسش فروردین سال92

لطفاً نظر خود را تنها در چند کلمه و نهایتاً در یک سطر ارسال فرمایید. پاسخ های دریافتی را در بخش "ادامه مطلب" می توانید ملاحظه نمایید. این پاسخها بر اساس ترتیب زمانی دریافت شان آورده شده است:

 

تصنیف به اصفهان رو (1)

( 159 رای )

 ملک الشعرای بهار

ملک الشعرای بهار (1330-1265)

 

 تصنیف به اصفهان رو (1)

 

نوروز در تاریخ

( 67 رای )

نوروز و فردوسی

نوروز است و آیین های دوست داشتنی اش!

به مناسبت فرارسیدن نوروز، سایت پدر و پسر، دیدن فیلم زیر را پیشنهاد می کند:

 

 
صفحه 11 از 12

برخی مقالات