چهارشنبه 06 مهر 1401

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

دوستان ما

  

 

به ما بپیوندید

slider slider

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- ماساهارو1

( 5 رای )

 اصفهان در دوره قاجار 

اصفهان در دوره قاجار

ماساهارو:

ايرانيان براي باز كردن سر صحبت از آب و هوا سخن مي گويند

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- هانری رنه دالمانی5

( 8 رای )

 ناصرالدین شاه در دورۀ نوجوانی، اثر میرزا ابوالحسن غفاری

 ناصرالدین شاه در دورۀ نوجوانی، اثر میرزا ابوالحسن غفاری

 دالماني:

ايرانيان دروغ گفتن را در پاره اي موارد سودمند مي دانند

 

سال1400 مبارک باد + 8

( 32 رای )

 

عید نوروز است

هر روزی به ما نوروز باد

"شام" ایران

"روز" باد

(ملک الشعرای بهار)

سال 1400 مبارک باد + 8 

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- هانری رنه دالمانی4

( 8 رای )

 اصفهان به سمت شمال، سال1851م

 اصفهان به سمت شمال سال 1851، نقاشی از اوژن فلاندن(1889-1809م)

دالماني:

ايرانيان خود را از حيث هوش

و زيركي برتر از ديگر ملتها مي دانند

 

کاوه یا اسکندر

( 24 رای )

 

مهدی اخوان ثالث در روزگار جوانی مهدی اخوان ثالث در روزگار پیری

مهدی اخوان ثالث (1369-1307) در روزگار جوانی و پیری 

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- هانری رنه دالمانی3

( 11 رای )

 عکس یادگاری ناصرالدین شاه قاجار با تندیسش

عکس یادگاری ناصرالدین شاه قاجار با تندیسش.  اولین تندیس نصب شده در تهران که میرزا علی اکبر معمار آن را ساخت و به دستور رضاشاه پهلوی ذوب شد.

دالماني:

ايرانيان به سنن و آداب ديرين خود پايبند اند

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- هانری رنه دالمانی2

( 14 رای )

 مادر ایرانی با   دو فرزند ش در دوره قاجار. عکس از آنتوان سوروگین

 مادر ایرانی با دو فرزندش در دوره قاجار. عکس از آنتوان سوروگین

 دالماني:

ايرانيان مهمان نواز اند

 
صفحه 2 از 12

برخی مقالات