شنبه 19 آذر 1401

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

دوستان ما

  

 

به ما بپیوندید

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- ماساهارو2

( 13 رای )

 سه ملا در حضور ناصرالدین شاه قاجار 

سه ملا در حضور ناصرالدین شاه قاجار 

ماساهارو:

ايرانيان دو زانو مي نشينند

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- ماساهارو1

( 5 رای )

 اصفهان در دوره قاجار 

اصفهان در دوره قاجار

ماساهارو:

ايرانيان براي باز كردن سر صحبت از آب و هوا سخن مي گويند

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- هانری رنه دالمانی5

( 8 رای )

 ناصرالدین شاه در دورۀ نوجوانی، اثر میرزا ابوالحسن غفاری

 ناصرالدین شاه در دورۀ نوجوانی، اثر میرزا ابوالحسن غفاری

 دالماني:

ايرانيان دروغ گفتن را در پاره اي موارد سودمند مي دانند

 

سال1400 مبارک باد + 8

( 32 رای )

 

عید نوروز است

هر روزی به ما نوروز باد

"شام" ایران

"روز" باد

(ملک الشعرای بهار)

سال 1400 مبارک باد + 8 

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- هانری رنه دالمانی4

( 8 رای )

 اصفهان به سمت شمال، سال1851م

 اصفهان به سمت شمال سال 1851، نقاشی از اوژن فلاندن(1889-1809م)

دالماني:

ايرانيان خود را از حيث هوش

و زيركي برتر از ديگر ملتها مي دانند

 

کاوه یا اسکندر

( 24 رای )

 

مهدی اخوان ثالث در روزگار جوانی مهدی اخوان ثالث در روزگار پیری

مهدی اخوان ثالث (1369-1307) در روزگار جوانی و پیری 

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- هانری رنه دالمانی3

( 11 رای )

 عکس یادگاری ناصرالدین شاه قاجار با تندیسش

عکس یادگاری ناصرالدین شاه قاجار با تندیسش.  اولین تندیس نصب شده در تهران که میرزا علی اکبر معمار آن را ساخت و به دستور رضاشاه پهلوی ذوب شد.

دالماني:

ايرانيان به سنن و آداب ديرين خود پايبند اند

 
صفحه 2 از 12

برخی مقالات