دوشنبه 30 فروردين 1400

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

دوستان ما

  

 

به ما بپیوندید

slider slider

پرسش خرداد - همه راهها به کجا ختم می شود؟

( 159 رای )

مخاطب گرامی ،

مشهور است همه راهها به رم ختم می شود؛ به نظر شما  همه راهها به کجا ختم می شود؟

 

  همه راهها به رم ختم می شود همه راهها به رم ختم می شود 

 

لطفاً نظر خود را ترجیحاً در یک کلمه ارسال فرمایید. پاسخ های دریافتی را در بخش «ادامه مطلب» می توانید ملاحظه نمایید. این پاسخها بر اساس ترتیب زمانی ِدریافت شان آورده خواهد شد.

 

 

روایت پسر از پدر - مهرداد بهار

( 197 رای )

 شادروان مهرداد بهار  ملک الشعرای بهار

 سمت راست: بهار(پسر) / سمت چپ: بهار (پدر)

 

روایت پسر از پدر

به قلم مهرداد بهار

 

 

پرسش اردیبهشت - می خوانم که ....

( 95 رای )

 مخاطب گرامی،

 هر کس برای خواندن خود (اعم از کتاب، مطالب اینترنتی و ...) تعریفی دارد؛ برای مثال، می خوانم که بیاموزم. شما این جمله را چگونه کامل می کنید:  می خوانم که ....

  می خوانم که

لطفاً نظر خود را تنها در چند کلمه و نهایتاً در یک سطر ارسال فرمایید. پاسخ های دریافتی را در بخش "ادامه مطلب" می توانید ملاحظه نمایید. این پاسخها بر اساس ترتیب زمانی دریافت شان آورده شده است:

 

تصنیف به اصفهان رو (3)

( 86 رای )

استاد تاج اصفهانی

استاد تاج اصفهانی معروف به هزار دستان آواز ایران (نفر وسط) به همراه شاگردانش آقایان علیرضا افتخاری (نفر سمت راست)و ایزد خواستی (نفر سمت چپ)

 

تصنیف به اصفهان رو (3)

 

به زودی «اگرهای تاریخ ایران»

( 126 رای )

سایت پدر و پسر  به زودی در 81 بخش تقدیم می کند:

 اگرهای تاریخ ایران

 

تصنیف به اصفهان رو (2)

( 95 رای )

تصویر کاست تصنیف  به اصفهان رو

تصنیف به اصفهان رو (2)

 

پرسش فروردین - «پدر و پسر» چه نکته ای را برای شما تداعی می کند؟

( 112 رای )

 مخاطب گرامی،

"پدر و پسر" در وهله نخست چه نکته یا موضوعی را برای شما تداعی می کند؟

پرسش فروردین سال92

لطفاً نظر خود را تنها در چند کلمه و نهایتاً در یک سطر ارسال فرمایید. پاسخ های دریافتی را در بخش "ادامه مطلب" می توانید ملاحظه نمایید. این پاسخها بر اساس ترتیب زمانی دریافت شان آورده شده است:

 
صفحه 10 از 11

برخی مقالات