چهارشنبه 01 آبان 1398

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

دوستان ما

  

 

به ما بپیوندید

slider slider

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- واتسن.آر.بی2

( 20 رای )

  غازان خان حاکم مغول در حال خواندن قرآن 

 غازان خان حاکم مغول در حال خواندن قرآن

واتسن، آر.بي:

ايرانيان اخلاق مهاجمان را تحت تأثير الگوهاي رفتاري خود قرار داده اند

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- واتسن، آر.بي1

( 43 رای )

 چو ایران نباشد تن من مباد/ بدین بوم و بر زنده یک تن مباد 

واتسن، آر.بي:


ايرانيان ميهن دوست اند

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- كنت دو گوبينو11

( 15 رای )

 شاهنشاهی ایران هنگام فرمانروایی داریوش یکم  

 شاهنشاهی ایران هنگام فرمانروایی داریوش یکم

كنت دو گوبينو :

ميهن پرستي ايرانيان فرا سياسي است

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- كنت دو گوبينو10

( 18 رای )

 رژه سربازان هخامنشی در جشن های 2500 ساله

رژه سربازان هخامنشی در جشن های 2500 ساله 

 كنت دو گوبينو: 

ايراني از نظر نژادي تركيب ناپذير است

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- كنت دو گوبينو9

( 44 رای )

 برادران امیدوار

 عیسی و عبدالله امیدوار دو برادر جهانگرد با شعار «همه متفاوت، همه خویشاوند» در سال‌هایی که جهانگردی با دشواری‌های زیادی همراه بود، اقدام به سفر به دور دنیا کردند.

كنت دو گوبينو:

ايرانيان سفر كردن را دوست دارند

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- كنت دو گوبينو8

( 19 رای )

  ايرانيان از ديرباز مجامع صنفي داشته اند

 نماد اتاق اصناف ایران

 كنت دو گوبينو:

ايرانيان از ديرباز مجامع صنفي داشته اند

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- كنت دو گوبينو7

( 23 رای )

  كنت دو گوبينو: كسبه و تجار ايراني ميانه رو، محافظه كار و مورد اعتماد اند

سیمای یک تاجر دورۀ قاجار 

كنت دو گوبينو:

كسبه و تجار ايراني ميانه رو، محافظه كار و مورد اعتماد اند

 
صفحه 1 از 10

برخی مقالات