دوشنبه 30 فروردين 1400

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

دوستان ما

  

 

به ما بپیوندید

slider slider
 

سال1400 مبارک باد + 8

( 23 رای )

 

عید نوروز است

هر روزی به ما نوروز باد

"شام" ایران

"روز" باد

(ملک الشعرای بهار)

سال 1400 مبارک باد + 8 

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- ماساهارو2

( 7 رای )

 سه ملا در حضور ناصرالدین شاه قاجار 

سه ملا در حضور ناصرالدین شاه قاجار 

ماساهارو:

ايرانيان دو زانو مي نشينند

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- ماساهارو1

( 2 رای )

 اصفهان در دوره قاجار 

اصفهان در دوره قاجار

ماساهارو:

ايرانيان براي باز كردن سر صحبت از آب و هوا سخن مي گويند

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- هانری رنه دالمانی5

( 6 رای )

 ناصرالدین شاه در دورۀ نوجوانی، اثر میرزا ابوالحسن غفاری

 ناصرالدین شاه در دورۀ نوجوانی، اثر میرزا ابوالحسن غفاری

 دالماني:

ايرانيان دروغ گفتن را در پاره اي موارد سودمند مي دانند

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- هانری رنه دالمانی4

( 5 رای )

 اصفهان به سمت شمال، سال1851م

 اصفهان به سمت شمال سال 1851، نقاشی از اوژن فلاندن(1889-1809م)

دالماني:

ايرانيان خود را از حيث هوش

و زيركي برتر از ديگر ملتها مي دانند

 

کاوه یا اسکندر

( 23 رای )

 

مهدی اخوان ثالث در روزگار جوانی مهدی اخوان ثالث در روزگار پیری

مهدی اخوان ثالث (1369-1307) در روزگار جوانی و پیری 

 
صفحه 1 از 11

برخی مقالات