يكشنبه 09 بهمن 1401

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

کتاب رمزگشایی رازهای عشق

رمزگشايي رازهاي عشق - بحث نظري عشق 6

چاپ
( 105 رای )

  رمزگشايي رازهاي عشق

6. در عشق، كسي نمي خواهد

بي قيد و شرط، يا كوركورانه مورد پذيرش قرار گيرد.

 

رمزگشايي رازهاي عشق - بحث نظري عشق 5

چاپ
( 173 رای )

صحنه ای از فیلم دلشدگان لیلا حاتمی در  فیلم دلشدگان

  فیلم دلشدگان از ساخته های علی حاتمی یکی از زیباترین روایت های فیلمسازان ایران از عشق به شمار می رود 

 

5. عاشق به دنبال بنيادي ترين اصالتهايش مي رود!

 

رمزگشايي رازهاي عشق - بحث نظري عشق 4

چاپ
( 107 رای )

 رمزگشایی رازهای عشق 

4. عشق شيئي نيست كه به تملك درآيد!

 

رمزگشايي رازهاي عشق - بحث نظري عشق 3

چاپ
( 148 رای )

 رمزگشایی رازهای عشق 

 3. نخست مي پنداريم

فقط ما دو نفر معناي عشق را دريافته ايم!

 

رمزگشايي رازهاي عشق - بحث نظري عشق 2

چاپ
( 125 رای )

  رمزگشایی رازهای عشق

2. ذات عشق تعريف ناپذير است.

 


صفحه 8 از 9