يكشنبه 09 بهمن 1401

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

کتاب رمزگشایی رازهای عشق

رمزگشايي رازهاي عشق - بحث نظري عشق 11

چاپ
( 108 رای )

مینیاتوری از یوسف و  زلیخا

 مینیاتوری از وصال و عروسی یوسف و زلیخا که در کتابخانه دانشگاه آکسفورد نگاهداری می‌شود.

11. عاشق شدن و عاشق ماندن،

هيچ كدام بدون ديگري وجود ندارد.

 

رمزگشايي رازهاي عشق - بحث نظري عشق 10

چاپ
( 74 رای )

  درنای سفید ژاپن

10. اشتياق، نخستين امواج هيجاني ماجراي عاشقانه است!

 

رمزگشايي رازهاي عشق - بحث نظري عشق 9

چاپ
( 78 رای )

 آوای دوست اثر استاد محمود فرشچیان

تصویری از تابلوی «آوای دوست» اثر استاد محمود فرشچیان

9. تأثير نخستين عشق انكار ناپذير است!

 

رمزگشايي رازهاي عشق - بحث نظري عشق 8

چاپ
( 106 رای )

 رمزگشایی رازهای عشق 

8. جنبۀ معنوي عشق، جنبۀ جسماني آن را انكار نمي كند.

 

رمزگشايي رازهاي عشق - بحث نظري عشق 7

چاپ
( 112 رای )

 رمزگشایی رازهای عشق 

7. گوش دادن حقيقي نمودي از عشق است.

 


صفحه 7 از 9