رمزگشايي رازهاي عشق - ممارست 13

چاپ
( 54 رای )

رمزگشایی رازهای عشق 

ممارست سيزدهم
در عين يكي بودن يكي نشو!

در عشق، دو طرف مي توانند به غايت به هم نزديك باشند، با اين همه، هرگاه لازم آمد، از هم دور شوند؛ بدون آن كه فرو بريزند. آنان از با هم بودن، شادي ژرفي احساس مي كنند؛ با اين همه همچنان خودشان باقي مي ماند و حاكم بر وجود خويش هستند.

اين توهم كه در عشق بين دو نفر تعارضي نيست، بنابر اعتقاد همگاني به اسطورۀ عشق، تقويت مي شود. اين اسطوره همان است كه در داستانهاي افسانه اي مورد علاقۀ دوران كودكي مان همواره شاهزاده و شاهزاده خانم پس از رسيدن به يكديگر، تا آخر عمر به خوبي و خوشي زندگي مي كنند.

«من از عشق زميني حرف مي زنم كه ارزش آن در «حضور» است، نه در محو و نابود شدن يكي در ديگري! دو نيمه، به راستي يكي مي شوند و از دو «تنها»، يك «جمع كامل» مي سازند كه بتوانند كمبودهاي هم را جبران كنند، نه آن كه عين مطلق هم شوند؛ چيزي بر هم مضاف نكنند و مسائل خاص و تازه اي را پيش نكشند!
پس بانو!
بيا تصميم بگيريم كه هرگز عين هم نشويم.
بيا تصميم بگيريم كه حركاتمان، رفتارمان، حرف زدنمان و سليقه مان كاملاً يكي نشود.
و فرصت بدهيم كه خرده اختلافها و حتي اختلافهاي اساس مان باقي بماند.
و هرگز، اختلاف نظر را  وسيلۀ تهاجم قرار ندهيم
عزيز من! بيا متفاوت باشيم.»*

 

رمزگشايي رازهاي عشق


در عشق «من»ها به هم مي آميزند؛ ليكن به مفهومي ديگر، مثل هميشه جدا و نيرومند باقي مي مانند. فرديت در عشق نيرومند مي شود و مي توان گفت بهترين راه فرا رفتن از مرزهاي «من» از طريق نيرومند نمودن فرديت و داشتن هويت نيرومند، ميسر است.

به ياد داشته باشيد كه روابط عاشقانه را نمي توان بدون تعارض فرض كرد. اين مسأله در ازدواجها نيز صادق است. هيچ ازدواجي را نمي توان موفق قلمداد كرد مگر آن كه زن و شوهر بهترين منتقدان يكديگر باشند.

همسران اگر بخواهند رابطۀ زناشويي شان منجر به رشد معنوي آنها بشود؛ باشد بايد مكرراً با يكديگر مواجه شوند. اگر بخواهيم به كسي عشق ورزيم، لازم است كه خود را براي سازگار كردن ارتباطمان با ظرفيت هاي معشوق، گسترش دهيم.

«در عشق و ازدواج، همسري ملاك نيست؛ همپري ملاك است.»

 

 --

مطالب مرتبط:

رمزگشايي رازهاي عشق - فهرست مطالب

 ممارست دهم ................................     عشق را به زمان ديگري موكول نكن!

 ممارست يازدهم  ...........................      هرگز از گفتن «دوستت دارم» خسته نشو!

 ممارست دوازدهم  ........................       در عشق بردبار باش!

 ممارست سيزدهم  .......................       در عين يكي بودن يكي نشو!

 

--
پي نوشت:
* نادر ابراهيمي، چهل نامۀ كوتاه به همسرم. انتشارات روزبهان، چاپ دوم 1369، ص 114-109.

 

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 2750 بار