رمزگشايي رازهاي عشق - بحث نظري عشق 5

چاپ
( 173 رای )

صحنه ای از فیلم دلشدگان لیلا حاتمی در  فیلم دلشدگان

  فیلم دلشدگان از ساخته های علی حاتمی یکی از زیباترین روایت های فیلمسازان ایران از عشق به شمار می رود 

 

5. عاشق به دنبال بنيادي ترين اصالتهايش مي رود!

 

در عشق، صداقت خود را مي يابيم و چيزي درست و پاك را در خود و ديگران مي بينيم. يك حركت، يك نگاه از معشوق به حدي داراي مفهوم است كه درون ما را تكان مي دهد. وقتي او از گذشته و از كودكي اش صحبت مي كند ما تمام احساسات او را درك مي كنيم و با او به نوعي همدلي مي رسيم. او صادق است و ما آن صداقت را لمس مي كنيم.

طبيعت عشق ايجاب مي كند كه هر دو نفر به يكديگر اطمينان كنند و تسليم يكديگر شوند. عاشق حالت اصالت، حقيقت و شفافيت را تجربه مي كند. افرادي كه يكديگر را دوست دارند، ساعتهاي متمادي زندگي شان را با تمام جزئيات براي يكديگر توضيح مي دهند و هر كدام از آنها مي خواهد كه ديگري تمام وجود و نتيجتاً گذشته اش را بداند.

افرادي كه عاشق مي شوند دوباره گذشته شان را زنده مي كنند و براي يكديگر از گذشته، از عشق ها، از فردي كه با او ازدواج، يا زندگي كرده اند صحبت مي كنند. صميميت واقعي در عشق زماني بروز مي كند كه طرفين مكنونات عميق قلب و وجود خود را با يكديگر در ميان بگذارند و بتوانند از اميدها، رؤياها، هراسها و رنجشهايشان حرف بزنند. به عبارت ديگر گوش دادن به ديگران و همدردي كردن با آنها، حتي اگر تجربۀ ما با آنها متفاوت باشد، ستون هاي برپا دارندۀ عشق است.

 

رمزگشایی رازهای عشق

عاشق به دنبال اصلي ترين اصالت هايش مي رود و به لطف و همدلي فرد مورد علاقه اش، به شناخت، پذيرش، درك، توافق و رهايي از آنچه بوده و آنچه كه واقعاً هست، مي رسد. اعتراف به گناه و عفو جزء اصلي عشق است.

عشاق دائماً از يكديگر راجع به آنچه كه فكر مي كنند مي پرسند. عاشقان ناخودآگاه هميشه از هم مي پرسند: «به چه فكر مي كني؟» كه در اصل يعني: «به من فكر مي كني؟»

اين پرسش، خصوصي ترين افكار طرف مقابل را مخاطب قرار مي دهد و خواستار شفافيت كامل ديگري، در پيچيدگي ها و اصالتش است؛ تا بتواند خود را همچون يك مفسر، تسلي دهنده و راهنما در آن جاي دهد.

انسان خواهان كسي است كه بتواند در جوار او به آزادانه ترين درجه، «خودش» باشد.

 

--

مطالب مرتبط:

رمزگشايي رازهاي عشق - فهرست مطالب

بحث نظري عشق 2  ..................................         ذات عشق تعريف ناپذير است.

بحث نظري عشق 3  ..................................         نخست مي پنداريم فقط ما دو نفر معناي عشق را دريافته ايم!

بحث نظري عشق 4  ..................................         عشق شيئي نيست كه به تملك درآيد! 

بحث نظري عشق 5  ..................................        عاشق به دنبال بنيادي ترين اصالتهايش مي رود!

 

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 5175 بار