رمزگشايي رازهاي عشق - بحث نظري عشق 3

چاپ
( 148 رای )

 رمزگشایی رازهای عشق 

 3. نخست مي پنداريم

فقط ما دو نفر معناي عشق را دريافته ايم!

 

وقتي عاشق مي شويم گمان مي كنيم پيش از ما هيچ كس معناي عشق را نمي دانسته و تاكنون عشقي به شدت و حقيقت عشق ما وجود خارجي نداشته است. بدينسان هر كسي از پندار خود دربارۀ عشق تعبيري خاص خود دارد. *

در آثار مختلف هنري در هر رشته اي گاه به نكاتي دربارۀ عشق بر مي خوريم كه مي دانسته ايم يا گمان مي كنيم كه مي دانيم؛ اما نمي دانسته ايم كه اين هنرمند، اول بار آن را گفته يا به طرز خاصي به آن پرداخته است؛ و اين كشف، شادي عظيمي در پي دارد، درست مثل آنچه از كشف سر منشأ چيزي، ارتباط بين دو چيز، يا سنخيت آن به ما دست  مي دهد.

عشق كيفيتي احساسي از علاقه مندي، مهرباني و لطف است؛ كه همراه خوشي، شادي، رضايت و سرافرازي و از خود بيخود شدن تجربه مي شود. هيچ شرحي و هيچ بياني هرگز  نمي تواند كيفيت غني تجربۀ عشق را براي كسي كه آن را هيچ گاه احساس نكرده، آشكار سازد.

 

رمزگشايي رازهاي عشق

ممكن است دختر و پسري مدتي با يكديگر آشنايي داشته باشند؛ آنگاه زماني فرا مي رسد كه پسر از خود مي پرسد: «آيا عاشقش شده ام يا فقط دوست دارم او را گهگاه ببينم؟ وقتي او را نمي بينم دلم برايش تنگ مي شود، مطمئناً اشتياق زيادي براي ديدنش دارم؛ اما آيا اين شوق ماندگار است؟ اگر ازدواج كنم آيا دست و پايم بسته مي شود و در دام مي افتم؟ و ... »

دختر هم به خود مي گويد: «او پسر خوبي است. به من علاقه مند است. دوست دارم با او ازدواج كنم، اما آيا به راستي دوستش دارم؟ آيا قابل اعتماد است؟ آيا خشن نيست؟ آيا با او حوصله ام سر نمي رود؟ آيا به راستي مي خواهمش؟ آيا حسي پر شور و عاشقانه به او دارم؟ و ...»

در واقع هر پسري و دختري ترسهاي خود را دارند؛ اما در پرتو فهم درستي از عشق است كه آن دو مي توانند با اين ترسها رويارو شوند.

«آيا مي شود به او اطمينان كرد؟» صرفاً مربوط به قابل اعتماد بودن طرف ديگر (يعني واقعيت بيروني) نيست؛ بلكه بيشتر به توانايي و تمايل خود ما به اعتماد كردن يا عشق ورزيدن (يعني واقعيت دروني) مربوط است.

شخصي كه احساس امنيت مي كند، ظاهراً با اعتماد، خوش بيني و نگاهي مثبت به مسأله مي پردازد. مي توانيم توهم دنيايي مالامال از ترس، نفرت، تضاد و جنگ را باور داشته باشيم، يا به دنيايي بيانديشيم كه بر پايۀ عشق جاودانه بنا شده است.

وقتي دنياي توهم را انتخاب كنيم، پذيرفته ايم كه آنچه در دنياي بيرون وجود دارد علت است؛ و وقتي جهان عشق را برگزينيم، باور داريم كه افكار خود ما علت ديده ها و تجارب ما هستند.

 

 

--

مطالب مرتبط:

رمزگشايي رازهاي عشق - فهرست مطالب

رمزگشايي رازهاي عشق - مقدمه (قسمت سوم)     هر بينش تازه اي منجر به تغييري واقعي مي شود!

بحث نظري عشق 1 ...................................         واژۀ «عشق» را با معاني و مفاهيم ديگر نيالاييم!

بحث نظري عشق 2  ..................................         ذات عشق تعريف ناپذير است.

بحث نظري عشق 3  ..................................         نخست مي پنداريم فقط ما دو نفر معناي عشق را دريافته ايم!

--

پي نوشت:

* در ره عشق نشد كس به يقين محرم راز             هر كسي بر حسب فكر، گماني دارد      (حافظ)

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 4897 بار