گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- كنت دو گوبينو2

چاپ
( 13 رای )

 

 

 

 

كنت دو گوبينو:

ايراني فقط به تاريخ كشور خود علاقه مند است

تودۀ ايراني ذاتاً داناست، از اين رو علاقۀ فراواني به تاريخ كشور خود دارد و من در هيچ يك از ملتها اين شدت علاقه به تاريخ خود را نديده ام.
در ايران با هر كس و از هر طبقه كه برخورد كنيد از تاريخ كشور خود آگاهي دارد و چگونگي وقايع جهان را از آغاز پيدايش عالم تا به امروز به طور مختصر براي شما حكايت مي كند.
ممكن است اين شخص تاريخ آمدن و رفتن پادشاهان را با هم اشتباه كند و رويدادهاي دورۀ يك پادشاه را به جاي حوادث زمان سلطنت پادشاه ديگر بگيرد، ولي آنچه مسلم است اين است كه وي به طور كلي از تاريخ كشور خود آگاهي دارد. ناگفته نماند كه ملت ايران تنها خواهان سرگذشت هاي تاريخي كشور خود است و علاقه اي به تاريخ آلمان يا فرانسه ندارد و حتي از شنيدن آنها كسل مي شود، اما اگر دربارۀ تاريخ كشور خودشان باشد به دقت به سخنان گوينده – هر كس كه باشد نقال قهوه خانه، ملاي بالاب منبر، معركه گير ميدان، ريش سفيد مجلس – گوش مي دهند و تا سخنگو حرف خود را تمام نكرده، مجلس او را ترك نمي كنند و به قدري دقت و توجه دارند كه ما نظير آن را در هيچ يك از كنفرانس هاي پاريس نديده ايم. *

 

 --

مطالب مرتبط:

ايراني از نگاه انيراني - فهرست مطالب

 

--

پي نوشت:
گوبينو. سه سال در ايران – هوشنگ مهدوي، عبدالرضا. انتشارات كتابسرا. چاپ اول 1367. صص66-64.

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 2109 بار