گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک40

چاپ
( 11 رای )

 

  

 

 

پولاك:

ايرانيان از نان به جاي قاشق، بشقاب
سفره و كاغذ بسته بندي استفاده مي كنند

 نان، عمدۀ غذاي ايراني است. نان سواي خوردن براي ايرانيان موارد استعمال ديگري هم دارد. گاهي كار قاشق را مي كند. مثلاً در يك سوپ مايع چندان نان خرد مي كنند تا بتوان آن را با دست خورد. گاهي به جاي بشقاب استفاده مي شود و غذا را روي آن قرار مي دهند.

گاهي همچون دستمال به كار برده مي شود، زيرا در حين غذا خوردن انگشتان چرب خود را با آن پاك مي كنند. صرف نظر از اينها كاغذ بسته بندي هم هست و ايرانيان كباب يا هر غذاي چرب ديگر را براي مسافرت در آن مي پيچند.
با اين احوال ديگر معلوم و مفهوم است كه چرا نان اروپايي براي ايراني مطلوب نيست و از نظر ايراني به كاري نمي آيد. *

 

 

--

مطالب مرتبط:

ايراني از نگاه انيراني - فهرست مطالب


--
پي نوشت:
* پولاك، ياكوب. سفرنامۀ پولاك (ايران و ايرانيان) – جهانداري، كيكاوس. انتشارات خوارزمي. تهران. 1361. ص97.

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 1858 بار