گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک27

چاپ
( 9 رای )

 

 

 

پولاك:

در ايران، فروش مواد خام به صرفه تر است


در دويست سال اخير، در كار صنايع ايران پيشرفتي رخ نداده است كه هيچ، بلكه مي توان گفت زوال و انحطاط نيز در اركان آن بروز كرده است.
در برابر رقابت اروپاييان كه هر لحظه شديدتر مي شود، ساختن بسياري از اقلام و اشياء ديگر صرف نمي كند و فروش مواد خام بيشتر مقرون به صرفه است. (1)
از سوي ديگر به سبب جنگهاي داخلي (صد ساله) به مراكز صنعت مانند يزد، اصفهان، كرمان آسيب زيادي وارد آمد و در نتيجه صنايع و پيشه هاي نيز به همراه كارگزان از بين رفت. چه، در هيچ كجاي دنيا مانند ايران برخي از رشته هاي صنعت به شهرهاي معين وابستگي جدايي ناپذير ندارد. (2)

 

--

مطالب مرتبط:

ايراني از نگاه انيراني - فهرست مطالب


--
پي نوشت:
1. تجربۀ تاريخي دوران قاجار مؤيد وجود يك استراتژي واژگونه است: درهاي باز به روي واردات همۀ كشورها به ويژه انگلستان و روسيه و پذيرش انواع دشواري ها و محدوديت ها در زمينۀ صادرات. اما جايگاه فعلي ايران در تجارت بين المللي چگونه است؟ گزارش روزنامۀ همشهري[سال ششم، شماره 1673، مورخه 28/7/1377، ص4] در اين باره چنين است: «جايگاه جهاني ايران در تجارت بين الملل در بين 60 كشور جهان در مرتبۀ آخر است و جايگاه منطقه اي ايران در بين 8 كشور بزرگ منطقه، جلوتر از نام عراق، در رتبۀ هفتم قرار دارد. در حالي كه ايران از نظر وسعت و جمعيت در رديف 15 كشور اول دنيا قرار دارد، اما سهم آن از تجارت بين المللي 3/0 درصد است.»
از ويژگي هاي قابل ذكر وضع موجود مي توان از وابستگي شديد به درآمد نفتي، عدم قدرت اشتغال زايي، بهره وري پايين اقتصادي، تورم و ركود ساختاري، درون گرايي اقتصادي، بوركراسي اداري را نام برد. مهرداد جوانبخت.
2. پولاك، ياكوب. سفرنامۀ پولاك (ايران و ايرانيان) – جهانداري، كيكاوس. انتشارات خوارزمي. تهران. 1361. ص378.

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 1577 بار