گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک24

چاپ
( 32 رای )

 

 

 

پولاك:

ايرانيان سلسله وار بر يكديگر ستم مي كنند

ايراني همواره از تقوا و عدالت دم مي زند و نفرت خود را از ستم و خودسري بيان مي دارد، اما همين كه دور به دستش افتاد، خود جبار بي نظيري مي شود و بدون انديشه، مِلك و مال ديگران را غصب مي كند.
هرگاه پادشاه فشاري از طرف كشورهاي بزرگ اروپايي احساس كند، او نيز به سهم خود، وزيران و آنها حكام و حكام نيز زيردستان و خدام و اين گروه اخير سرانجام مسيحيان، يهوديان و زرتشتي ها را زير فشار ظالمانۀ خود قرار مي دهند. (1) ايراني كه از فرداي خود تأمين ندارد فقط و فقط در زمان حال زندگي مي كند. (2)

 

 

--

مطالب مرتبط:

ايراني از نگاه انيراني - فهرست مطالب


--
پي نوشت:
1. اسماعيل فصيح در كتاب خود «داستان جاويد» اين موضوع را دستمايۀ كار خويش قرار داده و خوانندگان علاقه مند مي توانند به گونه اي ملموس دومينوي ستمِ ايرانيان را در برهه اي از تاريخ كشورمان احساس نمايند. مهرداد جوانبخت.
2. پولاك، ياكوب. سفرنامۀ پولاك (ايران و ايرانيان) – جهانداري، كيكاوس. انتشارات خوارزمي. تهران. 1361. ص20.

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 1939 بار