گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک22

چاپ
( 27 رای )

کوروش تهامی در نقش عباس میرزا  در سریال تبریز در مه 

 کوروش تهامی در نقش عباس میرزا  در سریال تبریز در مه 

پولاك:

ايرانيان تحصيل كرده زيبا حرف مي زنند

با ظهور اسلام، زبان و خط فارسي زير نفوذ زبان و خط عربي قرار گرفت. اما زبان عربي چيزي نبود كه ايراني بتواند آن را بپذيرد و به اصطلاح به آن تن دهد.
فقط با تلاش و كوشش بسيار مي توانست اين اصوات حلقي و نوك زباني را تقليد كند. پس به ناچار كلمات عربي را قبول كرد، بي آنكه در طرز تلفظ يا صرف و نحو معتاد خود تغييري بدهد.

به اين دليل، درست نوشتن فارسي كاري است بسيار دشوار و فقط پس از مطالعۀ طولاني صرف و نحو عربي و تحقيق در آن ميسر است.
زباني كه مردم درس خوانده و تحصيل كرده بدان تكلم مي كنند زيبا و تواناست. اين زبان هم براي مقاصد شاعرانه متناسب است و هم براي اظهار تعبيرات زيبا و بازي با كلمات. *

 

 

--

مطالب مرتبط:

ايراني از نگاه انيراني - فهرست مطالب


--
پي نوشت:
* پولاك، ياكوب. سفرنامۀ پولاك (ايران و ايرانيان) – جهانداري، كيكاوس. انتشارات خوارزمي. تهران. 1361. ص183.

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 2197 بار