گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک17

چاپ
( 55 رای )

 تصویری از یک بانوی کُرد در دوره قاجار، عکس از آنتوان سوروگین

 تصویری از یک بانوی کُرد در دورۀ قاجار، عکس از آنتوان سوروگین

پولاك:

ايراني به نظافت و مرتب بودن خود اهميت مي دهد

ايراني حتي فقيرترين كس خيلي به سر و ضع خود مي پردازد و از لباس خود مراقبت مي كند، آن را تميز نگاه مي دارد و مبالغ گزافي براي آن خرج مي كند. *

 

--

مطالب مرتبط:

ايراني از نگاه انيراني - فهرست مطالب

پولاك16: ايرانيان از نشستن كنار جوي آب و زير سايه درخت لذت مي برند

پولاك17: ايراني به نظافت و مرتب بودن خود اهميت مي دهد

پولاك18: عشاير ايران خلق و خوي خاص خود را دارند

پولاك19: ايراني فرصت بيابد انتقام مي گيرد

پولاك20: ايراني پنهان كار و مرموز است


--
پي نوشت:
* پولاك، ياكوب. سفرنامۀ پولاك (ايران و ايرانيان) – جهانداري، كيكاوس. انتشارات خوارزمي. تهران. 1361. ص110.

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 2917 بار