گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- فلاندن3

چاپ
( 35 رای )

  سنگ نگاره فتحعلی شاه و درباریان در  چشمه علی شهر ری

سنگ نگاره فتحعلی شاه و درباریان در چشمه علی شهر ری ، نقاشی از اوژن فلاندن

فلاندن:

ايرانيان علاقۀ شخصي را براي تحصيل علم و قبول مخاطرات كافي نمي دانند


ايرانيان هرگز باور ندارند كه ممكن است علاقۀ شخصيِ انسان در راه تحصيل علم و صنعت تا اين حد باشد كه به خاطر آن رنج سفرهاي دور و خطرناك را به جان بخرد و تن به مشقت بدهد. آنها مي گفتند خارجي ها درصدد يافتن غنايم و گنجها هستند. اول سنگ نبشته ها را مي خوانند، بعد جاي گنج ها را كه در ويرانه هاي تخت جمشيد يا جاهاي ديگر است پيدا مي كنند. ايرانيان به همين دليل است كه سنگ نبشته ها را «گنج نامه» مي نامند. *

 

--

مطالب مرتبط:

ايراني از نگاه انيراني - فهرست مطالب

فلاندن1: در ايران ارتقاء طبقاتي امر ممكني است

فلاندن2: ايرانيان «آري» مي گويند، ولي چون «نه» عمل مي كنند

فلاندن3: ايرانيان علاقۀ شخصي را براي تحصيل علم و قبول مخاطرات كافي نمي دانند


--
پي نوشت:
* فلاندن، اوژن. سفرنامۀ اوژن فلاندن – نورصادقي، حسين. كتابفروشي اشراقي. تهران. چاپ سوم 1356. ص259.

 

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 2849 بار