گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- سولتيكف

چاپ
( 113 رای )

 زبان فارسی و عسل

سولتيكف:

زبان فارسي شيرين ترين زبان دنياست


كلماتي مانند عسل از دهان آنها بيرون مي آيد، زيرا زبان فارسي، شيرين ترين زبان دنياست. (1) و (2)

 

سولتيكف، الكسيس (Soltykoff) نقاش روسي
(1859-1806)
سولتيكف در سالهاي آغازين سلطنت محمدشاه قاجار در 1839-1838 در ايران بوده است و يادداشت هاي سفر خود را با نقاشي هايي دربارۀ ايران آن دوره در آميخته است.

 

 

--

مطالب مرتبط:

ايراني از نگاه انيراني - فهرست مطالب

سولتيكف: زبان فارسي شيرين ترين زبان دنياست

 لايارد: ايرانيان سياحت را دليل كافي اي براي سفر نمي دانند

 دوبُد: ايرانيان مهربان اند

 شيل: ايرانيان به فقر و نداري تظاهر مي كنند


--
پي نوشت:
1. زبان فارسي با نخ و سوزني نامرئي، تكه هاي پراكندۀ ملت ايران را به هم دوخته و ملتي پاره پاره را كه از زير يوغ چنگيز و تيمورلنگ جان به در برده، دگر بار وحدت بخشيده است.
در پهنۀ تاريخ بشر، ملت ايران تنها ملتي است كه به ياري فرهنگش توانسته است خود را از اضمحلال قطعي نجات دهد. اگر هخامنشيان از مقدونيه فراتر نرفتند، شعر فارسي تا مرزهاي اتريش و ايتاليا رفت.
در يوگسلاوي صدها شاعر فارسي زبان به زبان فردوسي و به زبان من و شما شعر سروده اند. تا سرحدات شرقي هندوستان، شعر فارسي دل هاي مردم را تسخير كرد. [وامقي، ايرج. ايران در آستانۀ ورود تيمور به تاريخ. اطلاعات سياسي اقتصادي. شمارۀ پي در پي 120-119 ، امرداد و شهريور 1376. ص54]
بنا به گفتۀ ابن بطوطه، آوازه خوان چيني در درياي زرد شعر فارسي را مي خواند:
تا دل به مهرت داده ام، در بحر غم افتاده ام       چون در نماز استاده ام، گويي به محراب اندري
صورتگر نقاش چين، رو  صورت يارم  ببين           يا صورتي بر كش چنين، يا ترك كن صورتگري
2. سولتيكف، الكسيس. مسافرت به ايران – صبا، محسن. بنگاه ترجمه و نشر كتاب ايران. تهران 1336.

 

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 4016 بار