گفتار5 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- قسمت اول

چاپ
( 52 رای )

 گفتار 5 -  ایران پژوهی در دورۀ قاجاریه (ایران در حضیض)

گفتار5

ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه(ايران در حضيض)

 

ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه - قسمت اول

تا دهۀ 1780 ميلادي اگر تجاوزي به ايران زمين صورت مي گرفت، ايرانيان بنا به تصورهاي ديرين خود به روس، عرب، ترك و تاتار، هندي و فرنگي بودن متجاوز اهميتي نمي دادند و طبيعي مي دانستند كه بر دشمن متجاوز، هر كه مي خواست باشد، بتازند و هنوز تحولات صنعتي و اقتصادي شگرفي را كه مدتها پيش در غرب پديد آمده بود و تعادلهاي ديرين سياسي و نظامي را بر هم زده بود درك نكرده بودند.

پيروزي هاي آغامحمدخان قاجار موجب شد كه چند صباحي ديگر در روياي خود باقي بمانند و در برابر روسها به قدرت نمايي بپردازند.

 

 سان دیدن عباس میرزا از سربازان ایرانی  اثر نقاش فرانسوی  هیپولیت بلانژ

سان دیدن عباس میرزا  از سربازان ایرانی در جنگ‌ ایران و روس

حتي با روي كار آمدن فتحعلي شاه و جنگ نخست ايران و روس كه به قرارداد گلستان (1812) انجاميد و ايران شكست سختي خورد، موجبات بيداري فراهم نيامد و ايرانيان آن را شكستي در برابر يك پيروزي و روالي متعارف در روند كشمكش هاي تاريخي دو همسايه پنداشتند. به همين سبب در فرصت بعدي با تجديد قوا، تحريك احساسات ملي و مذهبي و بسيج نيروهايي كه در اختيار داشتند به دشمن متجاوز تاختند، اما به رغم همۀ فداكاري ها، مشت سنگين شان نه بر آهني سرد، بلكه بر درفشي تيز فرود آمد و به قرارداد ننگين تركمنچاي (1828) منجر شد.

بدين ترتيب، در آغاز قرن نوزدهم، ايرانيان خود را در برابر چالشي متفاوت از تهديدهاي برون مرزي پيشين يافتند.

 

--

مطالب مرتبط:

ايراني از نگاه انيراني - فهرست مطالب

ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه - قسمت اول

ايراني پژوهي در دورهٔ قاجاريه- قسمت دوم  ...  انقلاب مشروطه

ايراني پژوهي در دورهٔ قاجاريه- قسمت سوم  ...  ويژگي هاي سفرنامه هاي دورهٔ قاجاريه

 

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 2937 بار