گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، شاردن1

چاپ
( 84 رای )

ادب مرد به ز دولت اوست (سعدی)آرامگاه سعدی، تابستان1393، عکس از نیما جوانبخت

 

شاردن:

ايرانيان با ادب و نزاكت سخن مي گويند

 آيين سخن گفتن ايرانيان بسي دلنشين و مهرآميز و مردمي است. در وقت پذيرايي به كسي كه به ديدارش آمده با گشاده رويي و لبخندي نوازشگر تعارفات و خوشامدگويي هايي از اين دست را بر زبان مي آورند: «صفا آوردي»، «خوش آمدي»، «جاي شما خالي بود».

يكي از نزاكت هايي كه در زبانشان وجود دارد اين است كه هميشه در حرف زدن چه از ديگران باشد و چه از خودشان، سوم شخص به كار مي برند.
باز هم تكرار مي كنم، ايرانيان يقيناً مهربانترين مردم جهان هستند. گيراترين روشها، هنجارها، لطيف ترين خلق و خوي ها را دارند. *

 

شاردن، ژان (Chardin) بازرگان فرانسوي
(1713-1643)
شاردن در 1665 براي خريد جواهر عازم هند شد و از ايران گذشت و از راه هرمز به سورات هند رفت. سپس به ايران بازگشت و زبان فارسي را آموخت و شش سال در اصفهان در تحت حمايت و توجه خاص شاه عباس دوم صفوي به سر برد.
در اين مدت در احوال و اوضاع سياسي، اجتماعي و نظامي ايران مطالعه كرد و به كمك نقاشي به نام گرلو (Grelo) تصاويري از البسه و بناهاي ايراني (خصوصاً پرسپوليس) تهيه كرد.
در 1670 با مجموعه هايي گرانبها از جواهر (يا از تصاوير) به فرانسه بازگشت و در آنجا كتاب «شرح تاجگذاري شاه ايران، سليمان صفوي» را منتشر كرد. (پاريس 1671)
بار ديگر در سال 1673 با جواهراتي كه شاه ايران سفارش داده بود به اصفهان بازگشت و پس از چهار سال اقامت در ايران، به هند و از آنجا از راه دماغۀ اميدنيك با ثروتي هنگفت عازم اروپا شد و به علت آزاري كه لوئی چهاردهم به پروتستانها روا مي داشت، در انگلستان سكني گزيد.
در 1683 به عنوان وزير مختار انگلستان و عامل شركت هند شرقي به هلند مأموريت يافت. بقيۀ عمر را در انگلستان گذرانيد و به تدوين شرح سياحت هاي خود پرداخت.
جلد اول سياحتنامۀ او در سال 1686 در لندن چاپ شد، ولي دورة كامل آن تحت عنوان «سياحت نامۀ شواليه شاردن در ايران و هند» براي اولين بار در 1711 در آمستردام به چاپ رسيد. اين كتاب براي كسب اطلاع از اوضاع سياسي ، اجتماعي و اداري و البسه و ابنيۀ آن دوره از تاريخ ايران اهميت به سزايي دارد و مورد استفادۀ منتسكيو، روسو  و گيبون واقع شده است.

 

مطالب مرتبط:

ايراني از نگاه انيراني - فهرست مطالب

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، شاردن1  ...  ايرانيان با ادب و نزاكت سخن مي گويند

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، شاردن2  ...  ايرانيان با سخن خود كسي را نمي رنجانند

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، شاردن3  ...  ايرانيان اهل ادب، تعارف و تمجيد اند

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، شاردن4  ...  ايرانيان محيل ترين، مزورترين و متملق ترين اقوام جهانند

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، شاردن5  ...  ايرانيان به رعايت حق تقدم بسيار اهميت مي دهند

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، شاردن6  ...  ايرانيان تحمل مرارت براي پژوهش را درك نمي كنند

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، شاردن7  ...  ايرانيان نگاه فلسفي به زندگي دارند

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، شاردن8  ...  آسمان ايران آرامش دهنده است

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، شاردن9  ...  ايران كشوري كم جمعيت است

--
پي نوشت:
* شاردن،ژان. سفرنامۀ شواليه شاردن. يغمايي، اقبال. انتشارات توس. چاپ اول 1372. ج2. ص771.

 

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 3285 بار