گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، اولئاریوس1

چاپ
( 133 رای )

غزلیات سعدی به قلم حسین گلشنی

غزلیات سعدی به قلم استاد حسین گلشنی (برگرفته از سایت انجمن خوشنویسان اصفهان)  

اولئاريوس:

ايرانيان به شعر بسيار اهميت مي دهند

شعر آنچنان اهميتي نزد ايرانيان دارد كه مي توانم بگويم هيچ ملتي از اين جهت به پاي آنان نمي رسد. *

 

اولئاريوس، آدام (Olearius) دبير سفارت پروس
(1671-1599)
اولئاريوس همراه هيأت 126 نفرۀ سفارت پروس در زمان سلطنت شاه صفي از راه روسيه به ايران آمد تا با عقد قرارداد بازرگاني، تجارت بين دو كشور ايران و پروس را توسعه دهد.
وي اولين مترجم ادبيات فارسي به شمار مي رود. در دايرة المعارف بزرگ بروكهاوس از اولئاريوس به عنوان «بنيانگذار سفرنامۀ علمي» ياد شده است. گوته در ديوان شرقي خود، او را مورد تمجيد قرار داده و وي را «مرد كارآمدي» مي نامد.

 

--

مطالب مرتبط:

ايراني از نگاه انيراني - فهرست مطالب

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، اولئاریوس1  ...  ايرانيان به شعر بسيار اهميت مي دهند

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، اولئاریوس2  ...  ايرانيان موجز سخن مي گويند

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، اولئاریوس3  ...  ايرانيان اهل تعارف اند

 

--
* اولئاريوس، آدام. سفرنامه اولئاريوس(بخش اول). بهپور، احمد. سازمان انتشاراتي و فرهنگي ابتكار. چاپ اول 1362. ص 307.

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 3923 بار