گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، تاورنیه2

چاپ
( 30 رای )

دشنام

تاورنيه:

ايراني ها بد دهان اند

ايرانيان بسيار بد دهان هستند و حرفهاي ركيك و دشنام بسيار دارند. دو مرد به هنگام دعوا، به جاي گلاويز شدن، با زبان به جان هم مي افتند و هر يك ديگري را لعن و نفرين مي كند. ليكن هرگز از دهانشان كلامي كفرآميز عليه خدا مانند ما اروپاييان خارج نمي شود و پناه به شيطان نمي برند؛ و اگر بشنوند كسي به خدا كفر گفته و به شيطان پناه مي برد، با كمال تعجب مي گويند: «اين شخص ديوانه شده است كه به اطمينان شيطان، بهشت را از دست مي دهد.» *

 

 --

مطالب مرتبط:

ايراني از نگاه انيراني - فهرست مطالب

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، تاورنیه1  ... ايرانيان به ستاره شناسي و طالع بيني باور دارند

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، تاورنیه2  ...  ايراني ها  بد دهان اند

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، تاورنیه3  ...  ايرانيان تجمل گرا هستند

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، تاورنیه4  ...  ايرانيان به ديد و بازديد اهميت مي دهند

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، تاورنیه5  ...  ايرانيان اهل گردش نيستند

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، تاورنیه6  ...  ايرانيان به راحتي ديگران را در غذاي خود شريك مي كنند


--
* تاورنيه، ژان باتيست. سفرنامۀ تاورنيه. نوري، ابوتراب. انتشارات كتابخانه سنايي و كتابفروشي تأثير اصفهان. ص 616.

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 2956 بار