گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، تاورنیه1

چاپ
( 47 رای )

 اسطرلاب ایرانی ساخته غیاث الدین جمشید کاشانی

اسطرلاب ایرانی متعلق به سدهٔ هژدهم میلادی، موزه تاریخ علم کمبریج

تاورنيه:

ايرانيان به ستاره شناسي و طالع بيني باور دارند

ايرانيان بي اندازه مايل به دانستن آينده هستند و به اين جهت ستاره شناسان و طالع بينان را شخصيت هاي خيلي مهم مي دانند و با منجمين به منزلۀ هاتفان غيب مشورت مي كنند. *

 

تاورنيه، ژان باپتيس (Tavarnier) بازرگان فرانسوي
(1687-1605)
تاورنيه شش سفر به ايران كرد، گاهي از طريق شمال: تركيه، گرجستان و گاهي نيز از جنوب: سوريه و بغداد. سفر اول (1632-1630)، سفر دوم (1642-1638)، سفر سوم (1649-1643)، سفر چهارم (1656-1652)، سفر پنجم (1662-1657) و سفر آخر (1668-1663).
هدف او در نخستين سفرهايش ديدار از كشورهاي دوردست بود، ليكن اين اشتياق با غريزۀ داد و ستدي كه داشت همراه شد و وي را به سرزمين هاي شرق كشاند و اميد آن داشت كه تجارتي شكوفا نيز برپا كند. بدين ترتيب او براي فروش پارچه هاي نفيس و سنگهاي قيمتي كه كالاهاي عمدۀ تجارتي او بود، بيشتر به دربار شاه ايران و خان بزرگ مغول در هندوستان مي رفت.

 

 --

مطالب مرتبط:

ايراني از نگاه انيراني - فهرست مطالب

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، تاورنیه1  ... ايرانيان به ستاره شناسي و طالع بيني باور دارند

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، تاورنیه2  ...  ايراني ها  بد دهان اند

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، تاورنیه3  ...  ايرانيان تجمل گرا هستند

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، تاورنیه4  ...  ايرانيان به ديد و بازديد اهميت مي دهند

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، تاورنیه5  ...  ايرانيان اهل گردش نيستند

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، تاورنیه6  ...  ايرانيان به راحتي ديگران را در غذاي خود شريك مي كنند

 

--
* تاورنيه، ژان باتيست. سفرنامۀ تاورنيه. نوري، ابوتراب. انتشارات كتابخانه سنايي و كتابفروشي تأثير اصفهان. ص 615.

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 2877 بار