گفتار 2 سير تاريخي ايران پژوهي تا دورۀ صفويه – قسمت ششم

چاپ
( 47 رای )

 اراضی تحت حاکمیت آق‌قویونلوها، سال ۱۴۷۸میلادی

اراضی تحت حاکمیت آق قویونلوها، سال 1478م

دورۀ آق قويونلو (استيلاي تركمن ها)


حدود هفتاد سال پس از مرگ تيمور، جمهوري ونيز با استفاده از وجود همسر اروپايي اوزون حسن، سفيري به نام «كاترينو زنو» را كه خويشاوند ملكۀ ايران بود با مأموريت سياسي و بازرگاني به ايران روانه كرد.

پس از كاترينو زنو، سفيران ديگري نيز با اهداف مشابهي از سوي دولت ونيز به ايران اعزام شدند كه «جوزافا باربارو 1474م» و «آمبروزيو كنتاريني 1475-1474م» از آن جمله اند.

 

--

مطالب مرتبط:

ايراني از نگاه انيراني - فهرست مطالب

گفتار 2، سير تاريخي ايران پژوهي تا دورۀ صفويه - قسمت اول  ....       ايران پژوهان پيش از اسلام

گفتار 2، سير تاريخي ايران پژوهي تا دورۀ صفويه - قسمت دوم  ....       ايران پژوهان پس از اسلام

گفتار 2، سير تاريخي ايران پژوهي تا دورۀ صفويه - قسمت سوم  ....     دورۀ سلجوقيان (استيلاي ترك ها)

گفتار 2، سير تاريخي ايران پژوهي تا دورۀ صفويه - قسمت چهارم  ....   دورۀ ايلخانان (استيلاي مغول ها)

گفتار 2، سير تاريخي ايران پژوهي تا دورۀ صفويه - قسمت پنجم  ....     دورۀ تيموريان (استيلاي تاتارها)

گفتار 2، سير تاريخي ايران پژوهي تا دورۀ صفويه - قسمت ششم  ....   دورۀ آق قويونلو (استيلاي تركمن ها)

گفتار 2، سير تاريخي ايران پژوهي تا دورۀ صفويه - قسمت هفتم  ....     ويژگي هاي سفرنامه ها تا پيش از دورۀ صفويه 

 

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 2697 بار