گفتار 2 سير تاريخي ايران پژوهي تا دورۀ صفويه – قسمت پنجم

چاپ
( 54 رای )

 مجموعه امیرچخماق یزد متعلق به دوره تیموریان

مجموعۀ امیرچخماق یزد متعلق به دورۀ تیموریان

دورۀ تيموريان (استيلاي تاتارها)


دون روي گونزالس دو كلاويخو (Claviyjo) سفير اسپانيا در دربار تيمور (1445-1440م) بود. كلاويخو نخستين محقق غربي است كه تهران را مورد توجه قرار داده و دربارۀ آن نوشته است.

با مرگ تيمور بناي امپراتوري بزرگ وي به سرعت فرو ريخت و ميان فرزندانش نزاع در گرفت و در نتيجه وحدت حكومت از بين رفت. از اين رو دورۀ طولاني و جذاب مسافرت بازرگانان و جهانگردان در اين سامان سپري گرديد و تا رونق مجدد آن به روزگار شاه عباس اول صفوي جز مواردي نادر و پراكنده اطلاعي در دست نيست. اما پس از فتح قسطنطنيه (استانبول) به دست ترك هاي عثماني، اروپا اين بار در ضديت با ترك ها بيش از همه چيز به يك متحد آسيايي نياز داشت و اين امر با استيلاي تركمانان بر ايران همزمان شد.

 

--

مطالب مرتبط:

ايراني از نگاه انيراني - فهرست مطالب

گفتار 2، سير تاريخي ايران پژوهي تا دورۀ صفويه - قسمت اول  ....       ايران پژوهان پيش از اسلام

گفتار 2، سير تاريخي ايران پژوهي تا دورۀ صفويه - قسمت دوم  ....       ايران پژوهان پس از اسلام

گفتار 2، سير تاريخي ايران پژوهي تا دورۀ صفويه - قسمت سوم  ....     دورۀ سلجوقيان (استيلاي ترك ها)

گفتار 2، سير تاريخي ايران پژوهي تا دورۀ صفويه - قسمت چهارم  ....   دورۀ ايلخانان (استيلاي مغول ها)

گفتار 2، سير تاريخي ايران پژوهي تا دورۀ صفويه - قسمت پنجم  ....     دورۀ تيموريان (استيلاي تاتارها)

گفتار 2، سير تاريخي ايران پژوهي تا دورۀ صفويه - قسمت ششم  ....   دورۀ آق قويونلو (استيلاي تركمن ها)

گفتار 2، سير تاريخي ايران پژوهي تا دورۀ صفويه - قسمت هفتم  ....     ويژگي هاي سفرنامه ها تا پيش از دورۀ صفويه 

 

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 2762 بار