ايراني از نگاه انيراني - مقدمه (قسمت اول)

چاپ
( 61 رای )

منشور حقوق بشر کوروش کبیر 

حافظه تاريخي

 انسان مي تواند از تاريخ آموزگاري بيابد و در بستر زمان تجربۀ نسل هاي قبل مي تواند به نسل هاي بعد منتقل شود، اما متأسفانه از اين ديد، ايراني كمتر به تاريخ مي نگرد، به طوري كه تجربۀ هر نسل به سختي به نسل سوم منتقل مي شود و اين امر موجب مي شود ملت ايران برخي اشتباهات را پيوسته تكرار كند.

كمتر مملكتي را مي توان يافت كه همانند ايران در تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي خود چنين فراز و نشيب هاي پي در پي و تندي را پشت سر گذاشته باشد و به همين ميزان نيز كمتر كشوري را مي توان يافت كه به اندازۀ ايران در تبديل اين حوادث و رخدادها به تجربۀ تاريخي و انتقال اين تجربه به نسل هاي بعدي اين چنين كوتاهي كرده باشد و اين در حالي است كه مجموعاً در يك صد سال اخير در صورتِ مسائلِ بنياني كشور دگرگوني فاحشي رخ نداده است.

 به عبارت ديگر بسياري از مسائلي را كه نسل انقلاب مشروطه كوشيد راه حلي براي آنها بيابد، هنوز هم كم و بيش گريبان گير ماست.

حمله به سفارت انگلیس و باغ قلهک در تهران در سال 1390 تجمع مشروطه طلبان در محوطه سفارت انگلستان در تهران

تصویر سمت چپ: تجمع مشروطه طلبان در محوطه سفارت انگلستان در تهران، تابستان سال 1906

تصویر سمت راست: حمله به سفارت انگلستان در تهران، پاییز سال 2011 (عکس از ابراهیم نوروزی/ jamejamonline.ir)

اگر در تاريخ ايران دقيق شويم، هر نسل از تكرار اشتباهات نسل قبل احتراز مي جويد در حالي كه اشتباهات دو نسل قبل تر  از خود را به سادگي تكرار مي كند.

ايرانيان نسبت به سطح تجربۀ ديگران اغلب كم توجه اند و تمايل دارند هر چيزي را خود تجربه كنند و نسبت به آزموده هاي ديگران ترديد نشان مي دهند. همچنين نسبت به مسائل نسل هاي قبل همدردي نشان نمي دهند و نگاه عميقي به تاريخ ندارند. بدين ترتيب، ظاهراً، ايراني از گذشته دل نمي كَند، ولي گذشته اي كه در آن قرار داشته و در آن زندگي كرده و نه گذشتۀ تاريخي نسل هاي قبل.

 

--

مطالب مرتبط:

ايراني از نگاه انيراني - فهرست مطالب

ايراني از نگاه انيراني، سرآغاز سخن

ايراني از نگاه انيراني، مقدمه (قسمت اول)  ....  حافظه تاريخي

ايراني از نگاه انيراني، مقدمه (قسمت دوم)  ...  هر ملتي به گونه اي خاص مي انديشد

ايراني از نگاه انيراني، مقدمه (قسمت سوم)  ...  سفرنامه چونان يك تابلوي نقاشي

ايراني از نگاه انيراني، مقدمه (قسمت چهارم)  ...  به ارمغان بردن گوهرهاي كشورهاي شرقي

 

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 3322 بار