يكشنبه 09 بهمن 1401

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- ادوارد براون1

چاپ
( 14 رای )

 بدرقه  

بدرقه ایرانیان

ادوارد براون:

ايرانيان از همه پيشباز مي كنند ولي همه را بدرقه نمي كنند

 

از رسوم ايرانيان پيشباز رفتن و بدرقۀ ميهمان است. وقتي مسافري بخواهد بر آنان وارد شود، پيش از آمدن او تا بيرون شهر يا تا فاصله اي دور از خانه به پيشبازش مي روند.
پيشباز رفتن، بيشتر جنبة تشريفات دارد، در صورتي كه بدرقه، ناشي از مهر و يگانگي است. بدرقه يعني به دنبال مهمان رفتن وقتي كه او از خانه بيرون مي رود. ايرانيان مي گويند هرگاه كسي را بدرقه كردند، معلوم مي شود كه او را دوست مي دارند وگرنه از همه پيشباز مي كنند.
هنگام بدرود من با ميزبانم با شگفتيِ تمام ديدم كه نوكرهاي ميزبان مشغول به كاري غيرعادي هستند. يكي از آنها آينه به دست داشت و ديگري ظرفي پر از آب به دست گرفته بود كه چند گل نرگس در آن شناور بود. يكي هم ظرفي پر از آرد و ظرفي پر از شكرپنير در دست داشت.
نخست به من گفتند جلد قرآن را ببوسم. آنگاه دست مرا به آب و آرد زدند و گفتند كه آن را به صورت نوكر سالخورده اي كه آنجا ايستاده بود بمالم، سپس قرآن را بالاي سرم گرفتند و مرا از زير آن عبور دادند و توصيه كردند كه پس از سوار شدن بر اسب روي خود را به عقب برنگردانم.
من نيز به اين توصيه عمل كردم، ولي هنگامي كه از آنجا رفتم صداي آب را شنيدم كه پشت سر من ريختند. من نمي دانم سرچشمة اين آيين از كجاست. در ديگر كشورها نظير آن را نديده ام، ظاهراً ويژۀ ايرانيان است.*

 

براون، ادوارد – قسمت اول
براون، ادوارد (Browne) پزشك و خاورشناس معروف انگليسي
(1926-1862)
براون در شناساندن ايران و ادبيات ايران به اروپاييان سهم عمده اي داشته است. در سال 1877 به آموختن زبان تركي پرداخت و چون دريافت كه آموختن اين زبان منوط به آموختن فارسي و عربي است مشغول تحصيل اين دو زبان گرديد و از همان زمان مجذوب ادبيات فارسي گرديد.
او در 1879 در دانشگاه كمبريج مشغول تحصيل شد و در 1887 موفق به اخذ درجة دكترا گرديد، ولي همة اوقات فراغت خود را صرف مطالعۀ كتاب هاي فارسي يا معاشرت با دوستان ايراني خود مي كرد.
در 1888 سفري به ايران كرد و پس از بازگشت به انگلستان، مدرسِ زبان فارسي در دانشگاه كمبريج شد و تا آخر عمر اين سِمَت را حفظ كرد.
در سال 1893 نخستين كتاب خود را به نام «يك سال در ميان ايرانيان» منتشر كرد. در واقعة انقلاب مشروطة ايران چند سالي همت خود را از عالم ادبيات به عالم سياست متوجه ساخت و به طرفداري از آزاديخواهان ايراني اقدام نمود و با كمك ايرانياني كه از وطن متواري شده بودند، در انگلستان «انجمن ايران» را تأسيس كرد.
وي وقايع تاريخ مشروطۀ ايران را در چندين كتاب و رساله ضبط كرده است كه مهمترين آنها «انقلاب ايران» و «جرايد و اشعار ايران جديد» مي باشد. از سال 1912 به بعد به تمام كردن تاريخ ادبيات ايران (چهار جلد) پرداخت.

 

 

--

مطالب مرتبط:

ايراني از نگاه انيراني - فهرست مطالب

--
پي نوشت:
* براون، ادوارد. يك سال در ميان ايرانيان – منصوري، ذبيح الله. كانون معرفت. تهران. ص156.

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 976 بار  

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید