يكشنبه 09 بهمن 1401

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- ماساهارو1

چاپ
( 5 رای )

 اصفهان در دوره قاجار 

اصفهان در دوره قاجار

ماساهارو:

ايرانيان براي باز كردن سر صحبت از آب و هوا سخن مي گويند

 

ايرانياني كه به ديدن ما مي آمدند، راست و دو زانو روي قالي ايراني مي نشستند و با گفتن از وضغ هوا سر صحبت را باز مي كردند و چندان از سرما و گرما مي گفتند كه خسته مي شديم. (1) و (2)

 

ماساهارو، يوشيدا (Musaharu)
(1921-1852)
ماساهارو نخستين فرستادة ژاپن به ايران (1881-1880) مقارن با سلطنت ناصرالدين شاه است.

 

 

--

مطالب مرتبط:

ايراني از نگاه انيراني - فهرست مطالب


--
پي نوشت:
1. در سفرنامه هاي پيرامون ايران به اين نكته اشارۀ زيادي شده است كه ايرانيان مطالبي را در گفتار خود طرح مي كنند كه سطحي و پيش پا افتاده است. اين انتقاد شايد در يك وجه درست باشد، اما وجه ديگري نيز در خود نهفته دارد.
در جامعه اي كه شخصيت فرد برگرفته از داوري افكار عمومي است و داوري افكار عمومي است و داوري منفي افكار عمومي مشكلات بزرگي براي فرد ايجاد مي كند، ايرانيان ترجيح مي دهند دربارۀ مسائل حياتي و حساس به سادگي اظهار نظر نكنند. بديهي است هنگامي كه اصلي ترين مسائل زندگي عمومي قابل طرح نباشد، خود به خود مطالب سطحي و پيش پا افتاده مطرح مي شود. مهرداد جوانبخت.
2. ماساهارو، يوشيدا. سفرنامۀ يوشيدا ماساهارو – رجب زاده، دكتر هاشم. انتشارات آستان قدس رضوي. ص107.

 

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 1267 بار  

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید