چهارشنبه 01 آبان 1398

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- واتسن.آر.بی2

چاپ
( 20 رای )

  غازان خان حاکم مغول در حال خواندن قرآن 

 غازان خان حاکم مغول در حال خواندن قرآن

واتسن، آر.بي:

ايرانيان اخلاق مهاجمان را تحت تأثير الگوهاي رفتاري خود قرار داده اند

طي دو هزار سال گذشته، ايرانيان بارها از طرف كشورگشايان خارجي مورد تاخت و تاز قرار گرفته اند. نتيجۀ تمامي تاخت و تازها هم در آخر يكي بوده است.
به اين معنا كه تأثير هوا، عادات و تجمل گرايي ايرانيان همچنان هر بار موجب سستي مزيت هاي اصلي و اخلاقي مهاجمان شده و آنها را هم به نوبه، بعداً مورد غلبۀ مهاجماني ديگر قرار داده است. *

 

--

مطالب مرتبط:

ايراني از نگاه انيراني - فهرست مطالب


--
پي نوشت:
* واتسن، رابرت گرنت. تاريخ ايران در دورۀ قاجاریه – وحيد مازندراني، ع. كتابهاي سيمرغ وابسته به مؤسسه انتشارات اميركبير. تهران. چاپ سوم 1356. ص37.

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 1100 بار  

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید