چهارشنبه 06 مهر 1401

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- كنت دو گوبينو11

چاپ
( 16 رای )

 شاهنشاهی ایران هنگام فرمانروایی داریوش یکم  

 شاهنشاهی ایران هنگام فرمانروایی داریوش یکم

كنت دو گوبينو :

ميهن پرستي ايرانيان فرا سياسي است

به عقيدۀ من، ايرانيان از نوعي ميهن پرستي جاوداني برخوردارند. يكديگر را در داخل كشور دوست دارند و كشور را در وجود خود مجسم مي بينند، اما با بي تفاوتي شاهد گذار حكومت هاي گوناگون از فراز سر خود هستند، بي آنكه فريفتۀ هيچ يك بشوند.
از اين نظر مي توان گفت به كلي از ميهن پرستي عاري اند. سلطنت ها، فتوحات، تسخير سرزمين ها قدرتشان را از دست مي دهند و از بين مي روند، بي آنكه به شخصيت ايراني لطمه زده باشد.*

 

--

مطالب مرتبط:

ايراني از نگاه انيراني - فهرست مطالب


--
پي نوشت:
* گوبينو. سه سال در ايران – هوشنگ مهدوي، عبدالرضا. انتشارات كتابسرا. چاپ اول 1367. ص287.

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 2441 بار  

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید