جمعه 15 اسفند 1399

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک14

چاپ
( 46 رای )

 خانواده نى داوود در اواخر دوره قاجار

خانواده نى داوود در اواخر دوره قاجار (ايستاده در بالا از سمت راست نفر اول مرتضى خان نى داوود)

پولاك:

ايراني به خانواده پايبند است

ايراني درك نمي كند كه چگونه مي شود دور از خانوادۀ خود به سر برد يا از كار و سرنوشت آنها غافل ماند. بدين علت بود كه روزي صدراعظم از من پرسيد آيا در اروپا هيچ خويشاوندي ندارم. پس از آنكه به پرسش او جواب مثبت دادم با ريشخند از من جويا شد كه «پس نكند با قجران خويش و قومي!» *

 

--

مطالب مرتبط:

ايراني از نگاه انيراني - فهرست مطالب

پولاك11: بازرگانان ايراني ساده زندگي مي كنند

پولاك12: ايراني ترجيح مي دهد كه در شرايط عادي بياسايد

پولاك13: خواب و خوراك ايراني الگوي ثابت و يكنواختي ندارد

پولاك14: ايراني به خانواده پايبند است

پولاك15: ايراني خواب آلوده و سست است


--
پي نوشت:
* پولاك، ياكوب. سفرنامۀ پولاك (ايران و ايرانيان) – جهانداري، كيكاوس. انتشارات خوارزمي. تهران. 1361. ص159.

 

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 2694 بار  

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید