پنجشنبه 14 اسفند 1399

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- گاردان

چاپ
( 20 رای )

 رضا فیاضی در نقش ژنرال گاردان در مجموعه تبریز در مه

رضا فیاضی بازیگر نقش ژنرال گاردان در سریال تبریز در مه 

گاردان:

ايرانيان چنان عاشق ثروت اندوزي اند كه اجازه نمي دهند سرمايه ها به جريان افتد

ايران در حال حاضر كشوري است فقير و كم جمعيت. بر اثر جنگهاي داخلي و كم شدن محصول، كار آن به جايي رسيده كه درآمد عمومي از بين رفته است. چنانكه مي گويند پادشاه؛ فتحعلي شاه، خزانه اي هنگفت جمع آوري كرده است و در اين كشور عشق اندوختن پول در همگان به قدري قوي است كه هيچ سرمايه اي به جريان نمي افتد.

در چنين كشوري كه توجهي به تجارت وجود ندارد و معادن نيز استخراج نمي شوند، داد و ستد نادر و به صفر رسيده است، وضع چگونه ممكن است غير از اين باشد. *

 

گاردان، كلودماتيو (Gardane) نظامي فرانسوي
(1817-1766)
در سال 1807 به عنوان فرستادۀ ناپلئون اول به دربار فتحعلي شاه قاجار، روانۀ ايران شد تا پيش نويش عهدنامه اي را از جانب ناپلئون به اين دربار ارائه كند. ناپلئون در اين عهدنامه وعده داده بود كه روس ها را از گرجستان و ديگر نقاطي كه اشغال كرده بودند براند و ساز و برگ نظامي در اختيار ايران قرار دهد. در مقابل، دولت ايران متعهد مي شد كه از اتحاد با انگليس ها بپرهيزد و در صورت لشكركشي ناپلئون به هندوستان، اجازه دهد سپاهيان او از ايران عبور كنند.
گاردان مورد لطف فتحعلي شاه قرار گرفت و لقب «خان» يافت و همراهانش به تعليم سپاه ايران پرداختند، اما انگليسي ها كه از روابط ايران و فرانسه بيمناك بودند، افرادي به ايران اعزام كردند و فتحعلي شاه را نسبت به مواعيد ناپلئون بدبين ساختند. سرانجام گاردان پيرو سازش ناپلئون با روسيه ناگهان از ايران رفت.

 

--

مطالب مرتبط:

ايراني از نگاه انيراني - فهرست مطالب

گاردان : ايرانيان چنان عاشق ثروت اندوزي اند كه اجازه نمي دهند سرمايه ها به جريان افتد

موريه: ايرانيان قسم دروغ مي خورند

پوتينگر: ايرانيان پوست لطيف تر را نشان توانگري مي دانند

 

--
پي نوشت:
* گاردان. خاطرات مأموريت ژنرال گاردان در ايران – اقبال آشتياني، عباس. انتشارات گزارش. 1362.

 

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 2739 بار  

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید